J. Šenfeld: První déšť nesmyje důsledky sucha

17. 8. 2015

Konečně zapršelo. Mnohým z nás se po týdnech tropických veder ulevilo. První déšť ale neodplavil důsledky dlouhotrvajícího sucha. Jedním z nich je nedostatek krmiva pro dobytek nejen v zimních měsících. Někteří zemědělci ho rychle shánějí, kde se dá. Jenže když se něčeho nedostává, tak v kapitalismu nastává jediná reakce. Ceny se šplhají nahoru. Když si pak zemědělci spočítají náklady a výnosy z prodeje produktů, může jim vyjít, že svá stáda budou muset zmenšit.

Ve stájích si ponechají jen tolik zvířat, kolik mohou v chladných měsících uživit. Pokud by ale redukce stád kvůli nedostatku krmiva, které si nemohli vypěstovat, byla vyšší, pak se dostaví další, tentokrát opačný efekt. Výkupní ceny se zřejmě sníží. A tak se zemědělci ztrátám stejně nevyhnou. Myslím, že po letech zkušeností spotřebitelé ani nebudou očekávat, že by to pro ně mohlo znamenat například snížení cen hovězího či výrobků z masa v obchodech. Naopak nižší produkce mléka by se na cenách mohla odrazit. I období sucha ukázalo, že řada obchodníků dovede rychle zdražovat, ale případné zlevňování jim jde hodně pomalu. 

Opatření navrhovaná pro lepší zadržování vody v krajině, pro závlahy na polích, kde to budou plodiny potřebovat, a mnohá další tedy nemají sloužit jen zemědělcům, ale nám všem. 

»Zemědělci si pořád na něco stěžují,« četl jsem na jedné internetové diskusi názor diskutéra, který chtěl, aby si se suchem poradili sami a stát žádné prostředky neposkytoval. Naštěstí většina obyvatel, které jinak dopady počasí na krajinu příliš nezajímaly, si uvědomila, že bez státních investic se můžeme brzo ocitnout na suchu. Doslova. To platí i pro peníze pro profesionální a dobrovolné hasiče, především na obnovování jejich techniky. Letos vyjížděli k mnoha požárům. Některé způsobila jiskra, když se do sklizňového stroje třeba dostal kamínek. Setkal jsem se proto i s názorem, že by se měla obnovit praxe z osmdesátých let, kdy při sklizni stály na poli cisterna a pluh pro případnou izolaci ohně a jeho likvidaci. Moderní sklizňová technika bývá méně poruchová, a ač se nám to letos nezdálo, způsobuje i méně požárů. Každý vlastník či nájemce polí by měl mít ale sám zájem co nejvíce ochránit porosty. V dnešní době považuji za nereálné zavést povinnost mít při žních připravenou cisternu pro případ potřeby. Ale věřím, že při opakování sucha si ji na pole zemědělci přivezou. 

Snad by k větší vnímavosti představitelů státu k potížím zemědělců mohl přispět i nápad neuchovávat ve státních hmotných rezervách zmražené maso, ale mít ho pro dobu krize »po ruce« v živém stádu. Z tématu, které může některým ministrům připadat odtažité, by se tak stala i otázka zajištění bezpečnosti státu. Každopádně nás pozdní déšť nesmí vést k tomu, abychom zapomněli na vyprahlá pole a vyschlá koryta řek a potoků v tropickém létě.

Autor: 
Josef ŠENFELD, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM