J. Šenfeld: Závlahy pomohou, když voda nebude drahá

10. 8. 2015

Tropické teploty pokračují a sucho sužuje zemi. Meteorologové upozorňují, že nejde o ojedinělý výkyv, ale oteplování může krajinu dál vysušovat. Podle současných zpráv přijdou o část úrody hlavně zelináři. I když řada zemědělců už nyní zavádí takové postupy obhospodařování půdy, které snižují odpar vody, nevíme, co letošní vedra a nedostatek vláhy udělají s úrodou příští rok.

Agrotechnické termíny pro ozimy se blíží a pole jsou vyprahlá. Představa, že taková situace se bude téměř pravidelně opakovat, vzbuzuje obavy. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dokonce uvažuje, že by navrhl zásadní změnu vodního zákona. Podle ní by se sucho považovalo za stejnou katastrofu, jako jsou povodně. Myslím si, že změna zákona není teď nutná, zapotřebí je realizovat opatření, které pomohou zadržovat vodu v krajině, neplýtvat s ní, ale zároveň nedovolit další degradaci půdy. Je třeba přestat s bezstarostným zabíráním orné půdy pro výstavbu skladů či supermarketů, protože každý hektar, který můžeme obdělat, bude stále cennější. 

Některé nápady vychrlil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nad jedním z nich jsem jen kroutil hlavou. Přečerpávání vody z úseku toku s větší vodností do vyšších částí toků považuji spíše za úsměvné. S jinými návrhy mohu souhlasit, od budování menších vodních děl, tedy rybníků, nádrží a mokřadů, po obnovení či nové zavedení systémů závlah. Pokud bychom na to rezignovali a zemědělci v sušších oblastech nemohli za čas na půdě vůbec nic pěstovat, ohrozili bychom i potravinovou bezpečnost země a stali se závislými, včetně dopadů na ceny pro spotřebitele, na dovozu. Zanedbání údržby závlahových zařízení po roce 1989, kdy se vedl politický útok na velká zemědělská družstva, má teď neblahé dopady. Jenže vysoké částky peněz, včetně potřebných dotací, investované do závlahových systémů přijdou vniveč, pokud by jejich provoz nebyl ekonomicky udržitelný. Se znepokojením jsem proto zaznamenal návrhy na zvýšení poplatků za odběr podzemní vody. Pokud bude voda drahá, nebudou si zemědělci moci dovolit pole zavlažovat. Důsledky pro krajinu mohou být zničující. Koncepce, kterou chystá vláda, by proto měla řešit nejen výdaje na zadržování vody a zvýšení zásob té podzemní, ale také její finančně únosné využívání, aby se části našeho území nezměnily na step.

Autor: 
Josef ŠENFELD, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM