Jde o omyl nebo o lež?

10. 6. 2020

Překvapující vyjádření operní pěvkyně Dagmar Peckové na téma, že Parlament ČR řeší poslání umělců do polí a do výroby, je buď v tom lepším případě omyl, nebo cílená lež. Parlament nikdy takovéto téma neřešil ani neprojednával. Nejde ani o šikanu ani návrat, jak Pecková říká, do minulosti. Umělci rozhodně nejsou nikým kádrováni a jejich obliba nebo popularita se zakládá pouze na jejich vlastní schopnosti, jak zaujmout. Sama ve svých vyjádřeních brojí proti falešným informacím na sociálních sítích, ale jak je vidět, účelově je používá. Proslov, který měla na Staroměstském náměstí v rámci demonstrace Milionu chvilek, zasévá mezi lidi pouze účelovou vzájemnou nenávist. Pecková je bezesporu výborná operní pěvkyně a rozhodně nemá zapotřebí takto ohýbat skutečnosti. Kritika vlády, kterou se určité skupiny snaží lidem podsunout, je mnohdy velmi neadekvátní. S koronavirovou pandemií nikdo ve světě neměl zkušenosti. Dočasné uzavření hranic, šití roušek a další opatření zabránila šíření této pandemie v naší republice a ochránila spousty lidí. Vláda varovala lidi před možností nákazy a je samozřejmě možné, že v některých momentech mohlo dojít k pochybení, ale v celkovém kontextu jsme byli ochráněni před nekontrolovatelným šířením pandemie. Také pomoc lidem v této těžké době není zanedbatelná. Lidé i dnes mají spoustu nevyřešených problémů. Virus tu s námi stále je, zaznamenáváme jej sice v menší míře, ale je třeba být opatrní, aby nedošlo k dalšímu nekontrolovatelnému šíření. Nikdo neví, zda se neobjeví druhá vlna. Také počasí si s lidmi zahrává. Povodně na Šumpersku připravily lidi o jejich obydlí, majetky, poškodily obce i firmy. A předpovědi počasí nevěstí nic dobrého. Lidé přispívají postiženým finančně i hmotně, i když sami nemají peněz nazbyt. Možná by bylo dobré, kdyby se Dagmar Pecková porozhlédla po republice a uvědomila si, jak vlastně žijí lidé a jaké problémy musí řešit. Koronavirus přinesl změny na trhu práce a vzniká oprávněná obava, že mnoho lidí přijde o zaměstnání. Kritika i svoboda slova jsou právem naší společnosti, ale měla by se vždy zakládat na reálných základech a nebýt účelově zneužívána k manipulaci s veřejností. Samozřejmě, že bychom byli všichni rádi, kdyby se situace v naší zemi vyvíjela pozitivním směrem. V tom případě ale musíme každý přiložit svůj kousek práce a snažit se lidi spojovat, ne společnost za každou cenu rozdělovat. Věřím, že mnohé informace se v prostoru objevují pouze proto, že ti, kteří je šíří, neměli možnost si je ověřit. Jen nerad bych připustil záměr, který by měl stavět lidi proti sobě. Pokud chceme diskutovat, je spousta možností, ale i při této diskusi musíme navrhovat řešení a ne pouze negovat dosud realizovaná opatření.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM