Jednání o „volném obchodu“ je zástěrkou pro snižování kvality potravin a omezení zemědělské produkce

2. 3. 2020

S nástupem nové Evropské komise, vedené bývalou německou ministryní obrany Ursulou van der Leyenovou, se na pořad jednání vrací snaha uzavřít novou dohodu o volném obchodu s USA. Leyenová si předsevzala, že takovou dohodu uzavře, ačkoli je zde celá řada problémů, které by musela překonat. Zaprvé státy jako Francie, Nizozemsko nebo Rakousko vysloveně Komisi zakázaly vyjednávat o zemědělských otázkách se Spojenými státy. Americký prezident Trump ale jakékoli další vyjednávání, právě uvolněním pravidel pro dovoz zemědělských výrobků, podmiňuje. Nicméně komisař pro obchod, Phil Hogan, je podle deníku Politico přesvědčený, že lze i v tomto případě nalézt cestu. Jeho řešením by bylo, že zemědělské výrobky nebudou součástí obchodní dohody, ale budou ve zvláštním příslibu, ve kterém se EU zaváže snížit svoje omezení pro vybrané zemědělské produkty. K tomuto obcházení přímého politického zadání členských států ze strany Komise dochází díky mechanismu regulatorní spolupráce, který kritizuji já, celá politická skupina GUE/NGL i řada odborníků od samého začátku, co se smlouvy o volném obchodu vyjednávají. Nejedná se přitom o nic menšího než o to, aby se na evropský a tím pádem i český trh, mohlo dovážet více geneticky modifikovaných potravin, případně také potravin s vyšším obsahem zbytkových pesticidů. V obou případech by to znamenalo snížení ochrany zdraví obyvatel.

Jen na okraj bych ještě zmínila smlouvu JEFTA, tedy tu mezi EU a Japonskem, která se měla podle jejích autorů stát „příkladem udržitelné obchodní dohody“, jež bude oběma stranám garantovat záruky v oblasti životního prostředí, ochrany zdraví občanů a udržitelnosti. Nyní zaznívá z úst představitelů japonské vlády, že uvažují o vypuštění více jak 1 milionu tun radioaktivní vody z poškozené jaderné elektrárny ve Fukušimě do Tichého oceánu. Nedozírné následky takového kroku pro přírodu a spotřebitele snad není ani nutné rozebírat. 

Na závěr ale jedna dobrá zpráva. Valonský parlament na svém zasedání 5. února neudělil centrální belgické vládě souhlas podpisem smlouvy o volném obchodu mezi EU a MERCOSURem, dokud nebude představena dopadová studie této obchodní dohody. Na její vypracování a předložení má belgická vláda čas do 31. července. Valonští poslanci se tak zachovali opět statečněji než řada jejich kolegů v jiných parlamentech a požadují zhodnocení dopadu na valonskou ekonomiku, dopadů na produkci skleníkových plynů, na lidské zdraví a sociální práva a na sanitární a environmentální normy v zemích MERCOSURu.

Za sebe a za skupinu GUE/NGL v Evropském parlamentu můžu slíbit, že budeme nadále vyjednávání smluv o volném obchodu sledovat a snažit se zabránit korporacím snížit naše standardy a ochranu pracovníků a zdraví.

Autor: 
Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM