Jednotné nabíječky

31. 1. 2020

Komentář poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně KSČM K. Konečné, spoluautorky návrhu o univerzální nabíječce:

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení jsem v hlasování podpořila, jelikož jsem byla i jeho spoluautorkou. V mnoha každodenních situacích a zvláště v mimořádných situacích nebo při cestování, jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních, a to i kvůli nedostatku veřejných telefonních automatů.  Kdo z nás nezažil, že se mu ve velmi nevhodnou chvíli vybil mobilní telefon, či jiný, v danou chvíli zásadní přistroj? Kdo z nás pak také nezažil, že měl problém s tím, že neměl k danému zařízení příslušnou nabíječku?  Tyto situace by měla vyřešit univerzální nabíječka. 

Podporuji tedy Evropský parlament, který již více než 10 let požaduje zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších malých nebo středně velkých elektronických zařízení. Nevidím nejmenší důvod tomu, aby spotřebitelé byli nadále nuceni kupovat s každým novým zařízením nové nabíječky, což by mělo vést i k poklesu ceny zařízení. Domnívám se tedy, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení, aby se zabránilo další roztříštěnosti vnitřního trhu. Jsem rovněž přesvědčena, že je nezbytné přijmout regulační opatření EU s cílem snížit množství elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli přijímat udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a dobře fungujícím vnitřním trhu.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM