Josef Šenfeld: Na čí hlavu?

16. 5. 2018

Na čí hlavu padnou ti mrtví z hranice Pásma Gazy a Státu Izrael? Podle mainstreamových médií na Palestince, protože zřejmě mají sedět doma a smířit se s tím, že hlavním městem Izraele je Jeruzalém a pro Palestince, ať žijí v Gaze či Nábullusu, stejné město tím hlavním nebude. Co je znovu odvedlo do ulic či k hraničním zátarasům? Trumpovo rozhodnutí o přestěhování americké ambasády z přímořského Tel Avivu do sporného místa zdejšího regionu. Přitom v Jeruzalémě žijí nejen Židé a Palestinci, ale i Arméni, křesťané různé věrouky a občané dalších národností. Trump tedy rozhodl. O mrtvé mu nejde. Ti ho nezajímají. Jsou to přece jenom Arabové. Podřadný národ v tomto regionu. Co může ještě následovat, je těžké odhadnout. Začne-li další intifáda, nebo »jen« několik desítek či stovek mrtvých bude pohřbeno, »jede se dál«? Ale kam »dál«? Ví to pan Trump?

Základní otázka, kterou jsem položil, však zůstává: Kdo nese odpovědnost za zatím »jen« šedesátku mrtvých? Trump se tváří, že o nich neví.

Za přesun ambasády do Jeruzaléma sklidil potlesk židovské lobby ve Spojených státech a pochopitelně i izraelských představitelů. Ale zároveň i kritiku většiny zemí Evropské unie, která si uvědomila důsledky. Proto byl vypracován dokument, jenž měl kroky Trumpa odsoudit. Jenže jsou nohsledi všude. Tři země se postavily proti, a tak žádný dokument nebude. Sklidily sice pochvalu od amerických představitelů, ale zároveň i odsouzení. Jednou z nich byla i naše diplomacie. Také ona se postavila za Trumpa. Tedy i ona nese odpovědnost za mrtvé z posledních dnů. Je si toho vůbec vědoma?

Když jde o tzv. lidská práva v souvislosti s Ruskem, Čínou, Kubou apod., vždy se odněkud ozve ostrá kritika. Tady jde přece také o lidská práva, cožpak Palestinci nejsou lidé? A v tomto případě se mlčí. Jako by se nás to netýkalo a přitom my jsme byli jednou ze tří zemí, která zablokovala odsuzující dokument. Nevím, co nám za to Spojené státy dají. Zdá se mi však, že nejde o nic více než o veřejnou pochvalu.

A stále zůstává otázka: Kdo je za ty mrtvé odpovědný? Svým postojem bohužel i my, ale já osobně svůj podíl odmítám.

Autor: 
Josef ŠENFELD