K. Konečná: O nás bez nás

16. 7. 2015

Když ministři financí eurozóny uzavřeli s Řeckem dohodu, vložili do ní také ustanovení, že peníze uvolní z ESFM, kde je ručitelem i Česká republika. S ohledem na objem půjčky bychom měli ručit cca 2-4 miliardami korun. Klausule vzbudila oprávněné rozhořčení, protože nás nutí nést odpovědnost za řecké problémy, které jsme nezpůsobili, na rozdíl od vlád zemí, které nejdříve přihlížely zadlužování Řecka a poté naordinovaly léčbu, která pacienta zabíjí.

Mám dojem, že jednání premiéra Sobotky a ministra Babiše vypadá, jako kdyby celou dobu jednání eurozóny o Řecku spali. Nejdříve premiér Sobotka dohodu zmateně podpořil, včetně našeho ručení, aby poté ministr Babiš odmítl finanční ručení ČR. Následně začali svorně tvrdit, že ČR za nic ručit nebude. Jenže záležitost nemají ve svých rukou, jak hned poté přiznal státní tajemník Prouza, který řekl, že se bude na jednání rady ministrů rozhodovat většinově. A protože devatenáct států eurozóny schválilo dohodu jednomyslně a členů EU je osmadvacet, je jednoduché odvodit, jak je postoj ČR nedůležitý. 
Vypadá to, jakoby naši vládní představitelé sledovali dění kolem summitu pouze v televizi anebo vůbec. Jak jinak si vysvětlit, že si česká vláda nevymínila na Evropské unii, že summit eurozóny nepřijme nic, co by mělo dopady na ostatní země EU? Vypadá to, jako by si vládní představitelé spíše oddechli, že mají volný víkend a mohou se koupat v bazénku. Korunu tomu nasadil ministr Babiš, který na radu ministrů snad vůbec nechtěl jet. 

Představitelé vlády tak »úspěšně« navazují na předchozí vlády, které ignorovaly dění v Evropské unii tak dlouho, až je realita doběhla. Hlavně, že má premiér Sobotka plnou pusu řečí o tom, jak je naše místo v jádru evropské integrace, a přitom si ani nepohlídá, aby ostatní státy nerozhodovaly bez naší účasti.

Autor: 
Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM