K. Konečná: Zajistit zaměstnání pro lidi s roztroušenou sklerózou je důležitou prioritou

28. 5. 2015

Dne 26. května 2015 proběhla na půdě Evropského parlamentu plánovaná akce na podporu přístupu k pracovním pozicím lidem s roztroušenou sklerózou a dalšími neurodegenerativními onemocněními. Této problematice se dlouhodobě věnuji a setkala jsem se se zástupci společnosti EMSP (European Multiple Sclerosis Platform), která zastupuje zájmy těchto lidí na evropské úrovni.

Následně jsem podpořila jejich Evropský zaměstnanecký pakt pro lidi s roztroušenou sklerózou a byla zapsána jako jeden z podporovatelů této iniciativy na prolomení bariér, se kterými se na pracovišti setkávají lidé s roztroušenou sklerózou a mají za cíl řešit nedostatek přístupu k pracovním místům.

Je nepřijatelné, aby byl osobám postiženým neurodegenerativními onemocněními zamezen přístup na trh práce či případně do odvětví, ve kterých by mohly prospět celé společnosti. Tito lidé zasluhují společenské uznání a rovné socio-ekonomické podmínky a neměli by, pokud jim to zdravotní stav dovolí, trávit svá produktivní léta na úřadech práce. 

V současnosti se nacházíme pro Evropu ve velmi náročné ekonomické době. Míra nezaměstnanosti v mnoha evropských zemích dosáhla znepokojujících rozměrů a má těžký dopad na celkovou kvalitu života v naší společnosti. Tato situace se dotýká lidí na všech úrovních sociálně-ekonomických, ale nedávné konzultace ukázaly, že lidé s dlouhodobým neurodegenerativním onemocněním čelí ještě větším překážkám v přístupu k zaměstnání nebo setrvání v něm. Společnou podporou tohoto paktu je možné dosáhnout významného snížení těchto bariér a zajistit tak udržení zkušených a kvalifikovaných pracovníků a zajistit jim podporu na pracovišti. Je důležité uvědomit si pracovní dovednosti a schopnosti lidí s roztroušenou sklerózou a dalšími neurodegenerativními onemocněními a pomoci jim umožnit návrat do práce pro jejich osobní, rodinnou a psychologickou pohodu a finanční stabilitu. Zajistit udržitelné zaměstnání pro lidi s roztroušenou sklerózou by mělo být důležitou prioritou každé solidární společnosti postavené na lidské důstojnosti.

Autor: 
Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM