K obchvatu kolem Klášterce nad Ohří

27. 7. 2020

V těchto dnech proběhla médii informace o nesouhlasu některých obyvatel Klášterce nad Ohří s plánem vybudovat kolem města obchvat, o kterém se mluví už několik desítek let. Jedná se o silnici I/13, což je hlavní koridor z Ústeckého do Karlovarského kraje.

Všichni víme, jak jsou v dnešní době přetěžovány komunikace a že je snaha odklonit dopravu z center měst. S tím bohužel souvisí i to, jak to udělat, aby při výběru »jiného« místa, kudy by mohl vést obchvat, nebyla narušena jiná lokalita. V tomto případě vznikla petice, která se vyhranila vůči záměru Ředitelství sinic a dálnic (ŘSD). To již několik let připravuje různé varianty a kromě jedné, která by měla vést tunelem, jsou zbývající vedeny podobným místem, a to tím, jež vadí lidem, co podepsali petici.

Plně chápu názory těch, kterým se nelíbí, že by přišli o místo, kde můžou trávit svůj volný čas. Navíc, protože toto místo znám, vím, že by vybudováním silnice došlo k oddělení Klášterce nad Ohří a poměrně velké zahrádkářské kolonie, kde většina obyvatel z okolí tráví svůj volný čas a relaxuje.

Stejně tak ale chápu, že je poměrně dost obyvatel centra města, kteří jsou denně ohroženi přetíženým provozem, a to nejen pokud jde o bezpečnost provozu, ale i o dýchání zplodin z automobilů.

Myslím, že není rozumné tyto skupiny obyvatel stavět proti sobě, ale naopak vést diskusi k tomu, aby záměr vyřešení dopravy byl v souladu se všemi. Jak jsem již uvedl, ŘSD zpracovává již nějakou dobu nějaké varianty vyřešení dopravy. Myslím si ale, že než tyto materiály a různé varianty »poslalo« ke schválení na ministerstvo dopravy, tak je mělo projednat s vedením města a veřejností a najít nějaké společné řešení.

Vím, že je to mnohdy těžké, ale vždy se lépe komunikuje při jednání u jednoho stolu - z očí do očí.

Autor: 
Jaroslav KOMÍNEK, náměstek hejtmana Ústeckého kraje (KSČM)