Koronavirus. A co dál?

10. 3. 2020

Šíření koronaviru na starém kontinentu nabralo na obrátkách. Přiznám se, že jsem ani nečekal, že by se COVID-19 České republice vyhnul. Zvláště ve chvíli, kdy jen s velkými obtížemi můžeme kontrolovat a usměrňovat pohyb osob. Ano, Schengen totiž má i své stinné stránky. Vláda v reakci na vzrůstající počet potvrzených případů připravila poměrně radikální řešení. Naprosto souhlasím s tím, že zdraví obyvatelstva je na prvním místě a s nařízením souhlasím, byť má minimálně dvě úskalí.

První z nich je fakt, že celá řada rodičů, mající často i dvě zaměstnání, aby své rodiny uživila, narychlo jen s velkými obtížemi bude zajišťovat hlídání pro své děti. Tam, kde nepomohou babičky, je možné uplatnit tzv. nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku, nicméně ani toto není vždy možné.

Druhé úskalí je rozhodnutí o zákazu akcí o 100 a více lidech. Chápu, že asi nebylo jednoduché stanovit hranici, nicméně celá řada akcí v menších městech a zejména v obcích na venkově, se svou návštěvností pohybuje mezi 100-150 lidmi. Často jsou pořádány lidmi, kteří do nich investují své vlastní prostředky a teprve po jejich průběhu se jim (někdy) vrátí. Velcí pořadatelé zajisté najdou cestu, jak získat kompenzace, ale vyzývám vládu, aby myslela i na ty malé, kteří nemají čas sedět hodiny u počítače a běhat po úřadech. Stejně tak by vláda měla myslet na ty, kteří jsou na těchto akcích existenčně závislí, aby se nedostali do svízelných situací. Jsou to často osoby samostatně výdělečně činné, takže tzv. „nemocenská“ nepostačí. Ještě si dovolím jednu poznámku - opatření vnímám jako hodně děravá, když nákupní centra, kde součet lidí v mnohých případech překračuje stanovenou hranici lidí, zůstávají bez omezení otevřena. Stejně tak 100 osob je de facto jeden vagon dálkových železničních spojů…

Znovu opakuji, že opatření jsou na místě. Důležité ale je, aby vláda zvlášť myslela i na odvětví strategická pro chod státu – jako jsou elektrárny, přenosové sítě, bezpečnostní složky a nemocnice, které nesmí být v žádném případě ochromeny a jejich činnost musí být zajištěna. Bohužel jsem si nevšiml, že by vláda měla plán pro zmiňovaná odvětví.

Autor: 
Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov, člen VV ÚV KSČM