Květiny rozzáří 8. březen

4. 3. 2020

Tento den slavíme jako Mezinárodní den žen. Od roku 1975 je svátek uznáván Organizací spojených národů. Je vnímán jako den mezinárodní solidarity žen za mír, rovnoprávnost, spravedlnost a rozvoj. Mezinárodní den žen byl i součástí kampaně OSN proti násilí na ženách. Tento svátek má své nezastupitelné opodstatnění i dnes. Ženy v naší společnosti mají nezastupitelnou roli. Život bez denní práce žen si dnes ani neumíme představit. Najdeme je i v kdysi ryze mužských profesích. Tím ale jejich den nekončí, další práce je čeká doma. Rodina se nedá přesunout na druhou kolej. Právě rodina je tím, co ženy perfektně zvládají, čas dohánějí po nocích, aby bylo vše v pořádku, jak má být. Jsou laskavými matkami i pečovatelkami. Vychovaly děti a dnes působí v roli babiček, dokážou pečovat o osamělé lidi i hendikapované a většinou bez jakýchkoliv nároků. Často jsou unavené, a přesto laskavé a chápající. Je to v povaze žen, nevzdávat se a rvát se za ty, kteří je potřebují. Lze si jen přát, aby nedocházelo k válkám, terorismu a násilí, aby svůj život prožívaly naplno a beze strachu o své děti, rodiny a blízké. Květiny z rukou dětí a mužů jsou pro nás ženy milým poděkováním.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR