L. Luzar: Svět už nikdy nebude takový, jaký býval

11. 8. 2015

Prázdninový čas by spíše slušel rozjímání nad krásným slunečným počasím. Popřípadě bychom si mohli podebatit o problémech zemědělců se suchem nebo o problémech hasičů s lesními požáry. Teploty, blížící se čtyřicítce, mi ale spíše připomínají standardní teploty na syrském území.

Statisíce žen, dětí a starých lidí je v pohybu před válečným konfliktem, ve kterém nevidím vítěze. Poraženým ale v tomto konfliktu bude náš způsob života. Ta západní civilizace, která pomocí vojenského vměšování dodávek zbraní, výcviku a instruktorů podporuje různé oranžové revoluce, arabská jara, sametové převraty, nyní sklízí plody svého úsilí. 

Miliony prostých chudáků, nemajících ani základní životní standardy běžné v západní Evropě, se upnulo na evropský sen. V jejich očích jsou to pečení holubi, létající do úst, a pokud dojde chleba, jí se tady koláče. Tato vize bohatství Evropy se stane mezníkem a spouštěčem převratných událostí. 

Miloslav Ransdorf ve svém díle Nové čtení Marxe použil výraz termidor. Tento výraz v chápání dějinného zvratu by bylo možno i v Leninově díle (Stát a revoluce) vnímat, že nazrály nutné podmínky pro úspěch revoluce. Protože ne ti chudáci, kteří se dali na pochod v novém stěhování národů, ale paradoxně my, zvyklí na život již sedmdesát let v míru a vysoký životní standard, v porovnání s nimi se budeme pod hloupým vedením zahraniční politiky NATO muset uskromnit. To vyvolá ekonomickou nestabilitu, probudí nacionalistické vášně a řadoví občané si nejdříve položí otázku: Kdo za to může? A následovat může další otázka: Jak z toho ven? Tento termidor Ransdorf časoval v úseku padesáti let od napsání svého díla a dle mého názoru prokázal prognostické schopnosti. 

Světové komunistické hnutí tím stojí před velkou výzvou a je načase, abychom se my komunisté probudili, přestali vzpomínat a žít v minulosti a upřeli se na budoucnost, vycházející z našeho ideologického základu. V Evropě patříme k nejsilnější levicovým stranám. Svou účastí v Evropském parlamentu, národním parlamentu, krajích i obcích jsme povinni převzít zodpovědnost a nabídnout řešení. Řečtí soudruzi již naznačili směry a nesmí zůstat osamoceni. Světový kapitál je silný, ale pravda je na naší straně. 

KSČM se připravuje na IX. sjezd, jehož obsahem by právě mělo být přihlášení se k této zodpovědnosti a převzetí větší mezinárodní role. Nebýt jen pozorovatelem šarvátek v levicovém spektru GUE/NGL, ale být iniciátorem sjednocující myšlenky světové revoluce proti kapitálu. Roste nová generace, volající po revoluci. Je načase jí dát směr, ideu a cíl. Naším sjezdovým úkolem je postavit se do čela a nabídnout této generaci erudované osobnosti a politické zázemí.

Autor: 
Leo LUZAR, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM