L. Luzar: Zdraví občanů je to nejdůležitější!

24. 10. 2018

Vykonávat lékařství není byznys, ale poslání. Proto asi obyčejný smrtelník těžko dokáže pochopit situaci a vztahy mezi novým vedením Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Ve složitých sporech, které bezesporu berou iluzi nejen pacientům, ale především těm, kteří se rozhodli chtít se naučit léčit nemocné, už hrají hlavní roli emoce a právníci obou znepřátelených stran.

Ředitel FNO Evžen Machytka, který nastoupil do funkce v únoru, po odvolání Svatopluka Němečka, přivedl zpět lékaře, bývalého šéfchirurga a děkana Pavla Zonču. Kritici obou pánů tvrdí, že tento tandem provádí čistky a ohrožuje tím nemocnici i lékařskou fakultu. Docent Zonča byl již dvakrát odvolán akademickým senátem z pozice děkana, kdy poprvé mu bylo vytýkáno, že přivedl fakultu do personálních a ekonomických problémů. Nahradil ho Arnošt Martínek. Zonča se bránil právní cestou a soud mu dal za pravdu z důvodu procesní chyby. To má velice vážné důsledky pro fakultu, ať již v souvislosti s ohrožením akreditací, ale i ztrátou kvality a prestiže. A přiznejme si zde, že ne každému je zrovna po chuti, že právě v Ostravě vznikla nová lékařská fakulta. Někteří nepřejícníci by ji rádi podřídili jiným univerzitám, které fungují bez těchto problémů. Tyto události jsou především následkem vniklého dvojvládí a špatné komunikace. Prostě se zapomnělo, že lékařská fakulta a fakultní nemocnice jsou jednovaječná dvojčata a pokud nefunguje jedno, druhé zaniká. Pevně věřím, že akademický senát využije svých velkých pravomocí daných mu zákonem o vysokých školách a akademickými svobodami, které maximálně využije ke správnému a rychlému rozhodnutí.   

Bohužel, situace ve Fakultní nemocnici v Ostravě není o nic lepší. Jsou odvoláváni přednostové klinik, další jsou nuceni odejít, zaměstnanci jsou v nejistotě a odboráři burcují na poplach. Rozbíjejí se stabilizované týmy, mezilidské vztahy a jde to tak daleko, že je ohrožen i chod nemocnice. Personální práce prostě dostala smrtící ránu a je pouze na rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zda je schopen veřejně přiznat chyby a konečně jasně rozhodnout. Samozřejmě tím také ovlivní další osud Lékařské fakulty Ostravské univerzity, neboť řada lékařů a zdravotníků pracuje v obou institucích a všude jsou rozděleni na dva nesmiřitelné tábory.

Proto byl dnes vyvolán klubem KSČM mimořádný bod jednání poslanecké sněmovny o této vážné situaci, která ohrožuje budoucnost tolik dlouhodobě žádané a náročně budované Lékařské fakulty v Ostravě.  

Na náš návrh bylo schváleno usnesení tohoto znění PS PČR vyzývá ministra zdravotnictví, aby neprodleně vyřešil krizovou situaci ve FNO v souladu s většinovým požadavkem a názorem odborné veřejnosti a zaměstnanců FNO a Lékařské fakulty Ostravské univerzity s cílem stabilizace obou organizací, které mají zásadní význam pro Moravskoslezský kraj a město Ostravu.“

Autor: 
Leo Luzar, poslanec PSP ČR za KSČM