M. Hajdušík: O nových stromech v Karviné rozhodují anketou

6. 8. 2015

Už jen měsíc mohou občané Karviné zasílat anketní lístky s návrhem výsadby zeleně. Projektem vytváří město prostor pro veřejnou diskusi a zapojuje občany do dotvoření svého okolí podle svého přání. Jedná se o dlouhodobější projekt. V první fázi probíhá anketa, ve které veřejnost navrhuje výsadbu nových stromů. Po vyhodnocení ankety bude probíhat sledování realizace výsadby a doprovodné aktivity.

Díky propracovanému systému sběru se může zapojit opravdu úplně každý. Kdo nemá přístup k internetu, může využít anketní lístek, který je otištěn v karvinském zpravodaji, který je distribuován do celého města. Vyplněný lístek pak mohou občané vhodit do schránek v budovách magistrátu nebo regionální knihovny a také v informačním centru. Anketní lístky se přijímají také mailem nebo je možné vyplnit elektronicky pomoci formuláře na webu projektu. Vyhodnocení pak proběhne do konce roku. 

Nyní byla vyhlášena fotosoutěž ve dvou kategoriích. Strom jako solitéra - foto nejkrásnějšího stromu na území města s důrazem na jeho habitus (celkový vnější vzhled) a stromy ve veřejném prostoru - foto nejpříjemnějšího prostředí kolem nás, ve kterém je možné najít několik krásných stromů. 

Co se týká financování projektu, tak zatím to byla otázka několik stokorun. Platila se registrace webové domény a vytisklo se pár plakátů. Samotná výsadba bude realizována mimo jiné z rozpočtu města, uložených náhradních výsadeb, tedy cizích zdrojů. Občané projekt přijímají kladně. Anketní lístky chodí vyplněné a některé jsou opravdu zajímavé a reálné. Výsledky ankety se budou využívat minimálně pět let a postupně se budou stromy vysazovat.

Autor: 
Miroslav Hajdušík, náměstek primátora (za KSČM) v Karviné
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM