M. Pěnčíková: Kontrola lokálních topenišť až po dotacích na kotle

13. 8. 2015

V rámci strategie MŽP pro zlepšování kvality ovzduší ministr Richard Brabec představil návrh novely zákona o ovzduší, která zavede možnost úřední kontroly domácích kotlů přímo v domácnostech. Jako u každého zásahu do soukromí občanů můžeme očekávat i tady hlasy nevole a nesouhlasu. Ale již v samotné Listině základních práv a svobod je vedle toho, že obydlí je nedotknutelné, v článku 35 odst. 1 jasně stanoveno, že každý má právo na příznivé životní prostředí.

Všichni jsme si vědomi, že to je jedno z našich práv, které je stále porušováno, a to často právě řadovými občany. Myšlenka ministra není zdaleka nová, oprášil návrh bývalého ministra Tomáše Chalupy, který však nenašel dostatek odvahy dotáhnout ho do konce. Ještě několik let před ním však s tímto návrhem přišli i zástupci Moravskoslezského kraje, kteří mají se znečišťováním ovzduší velké zkušenosti a tuto verzi v podstatě původně uvedli v život. 

V současnosti máme možnost se k tématu vrátit a otevřít nad touto problematikou odbornou diskusi. Musíme si ale v prvé řadě uvědomit, že chceme-li kontrolovat, co domácnosti spalují ve svých kotlech, musíme jim dát možnost řešit jejich mnohdy ještě nevyhovující stav, tedy možnost výměny kotlů za nové. 

Dle informací MŽP je na výměnu cca 80tisíc kotlů po celé ČR připravena částka ve výši devět miliard korun z OPŽP 2014-2020. Dotace by se měla pohybovat ve výši 60-85 procent, nejvyšší podpora by pak měla směřovat do oblastí s nejhorší kvalitou ovzduší. Chválím ministerstvo za tento krok, protože toto je cesta správným směrem. Navíc bylo přislíbeno, že administrace těchto projektů bude značně zjednodušena, aby si lidé na peníze opravdu sáhli a nevzdali svůj boj kvůli přílišné byrokracii. Dejme napřed lidem možnost situaci řešit a teprve poté můžeme kontrolovat a sankcionovat. Pokud si připomeneme ještě i fakt, že od roku 2022 nebude možné provozovat v domácnostech kotle 1. a 2. emisní třídy, zjistíme, že je nejvyšší čas celou situaci řešit.

Autor: 
Marie PĚNČÍKOVÁ, poslankyně (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM