M. Vostrá: Problém, který se sám nevyřeší

11. 8. 2015

Téma nezaměstnanosti rozhodně ani v létě nemizí. Podle posledních zveřejněných čísel má Česká republika druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Zdálo by se, že se máme čím chlubit, jenže zeptejte se lidí, kteří práci ztratili a nemohou ji najít, a získáte zcela jiný obraz o současném stavu.

V červenci u nás hledalo práci téměř 456 tisíc lidí. Dokonce i teď, v letních měsících, došlo k nárůstu lidí bez práce o necelých pět tisíc. Jedná se i o mladé lidi, kteří se, vzhledem k druhé půlce prázdnin, hlásí jako noví absolventi škol, a to jak středních, tak vysokých. Koncem prázdnin však přijde velká skupina těchto dostudovaných, a ti budou hledat své uplatnění. 

Lidé často nejsou ochotni jezdit za prací desítky kilometrů, ať už kvůli rodině či nákladům na cestu, nemožnosti sehnání ubytování v místě nabízené práce či kvůli špatnému dopravnímu spojení, a tak zdánlivě nízká nezaměstnanost v některých regionech působí skutečně velký problém. Přestože deklarovaná čísla ukazují růst ekonomiky, v některých místech se toto skutečně neprojevuje. Jedná se například o severní Moravu, kde je stále velká skupina lidí, kteří pracovali v dolech, a jim ekonomika v tomto regionu žádné pracovní příležitosti téměř nevytváří. 

Alarmující a největší nezaměstnanost je na Mostecku, kde v současné době činí 11,9 %. Právě tyto oblasti by si zasloužily velkou pozornost ministerstva práce a sociálních věcí. Není totiž možné, aby tuto nezáviděníhodnou situaci vyřešili lidé sami.

Autor: 
Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM