M. Vostrá: Začněme s vodou šetřit

3. 9. 2015

Letošní nesmírně horké léto způsobilo útrapy nejen zemědělcům, sadařům a pěstitelům zeleniny, ale také vodohospodářům. V řekách a potocích teče stále málo vody oproti tomu, co je v tomto období obvyklé. Podobná sucha jsme prožili v letech 1993 a 2003. Voda však chybí i v přehradách. A tak věřme, že už všichni pochopili, že voda se stává strategickou surovinou.

Začínají průzkumy na téma, kolik má Česká republika ve svém podzemí pitné vody. Nejen u nás, ale v celé Evropě hrozí v následujících letech velká sucha a na ta je třeba se připravit. Reálné nebezpečí, že lidé spotřebovávají vodu přes únosnou hranici, hrozí pouze v některých lokalitách. Průzkumy ukazují, že s podzemní vodou jsme na tom dobře, ale rozhodně ne tak, abychom jí plýtvali. Podzemní vody se doplňují i tajícím sněhem a jak všichni víme, v poslední době v České republice bylo v zimě sněhu relativně málo. Klimatologické prognózy navíc předpovídají, že i zimy budou v následujících letech teplejší. Jsme samozřejmě rádi, že Česká republika až na některé excesy má velmi kvalitní pitnou vodu. 

Zamysleme se však nad tím, jak ji používáme a zdali nenajdeme možnost s ní ještě více šetřit. Voda patří k našemu dennímu životu. Tak nějak předpokládáme, že jí bude vždy dost. Letošní léto nás však přesvědčilo, jak je zle, když chybí. Nejen lidé, ale i příroda a zvířata ji potřebují ke svému životu.

Autor: 
Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM