M. Vostrá: Ženy a současnost

20. 3. 2017

Podzimní poslanecké volby nejsou pouze otázkou mužů. Ženy významně přispívají k orientaci volebního programu a jsou také na předních místech kandidátek KSČM do Poslanecké sněmovny. Jejich pohled na život je v mnoha případech reálnější nežli u mužů.

Žena, ať už je manželka, matka či samoživitelka, musí většinou zvládnout více než muž, chce-li přispět k zlepšení současného stavu ve státě. Zvládá politiku, domácnost, děti a koneckonců i péči o manžela. A tak se budeme snažit především o to, aby program, který KSČM předkládá občanům, byl programem, jenž občané tvoří spolu s námi.

Vytvářet jakékoliv teze a ideje z teplých vládních křesel se často míjí s realitou všedního života. Zajímá nás postavení žen ve společnosti, zlepšení situace ve zdravotnictví, sociální oblasti, školství i reálný pohled na život seniorů, kteří celý život strávili poctivou prací pro tuto společnost.

K diskusi je také finanční ohodnocení práce žen. I když vláda proklamuje rovnost mezi platy mužů a žen, reálná skutečnost je taková, že platy žen na stejných funkcích, které zastávají muži, jsou nižší. Pokud žena hledá práci, nemělo by se stávat, že potenciální zaměstnavatel řeší, jak velké má děti a co bude v případě jejich nemoci.

Stát by měl nabízet ženám stejné možnosti jako mužům a přihlédnout k tomu, že v mnohých případech je třeba zajistit péči o děti. Ne každá z žen má doma prarodiče či příbuzné v důchodovém věku, aby se mohli o děti postarat. Proto bychom se měli snažit, aby předškolní zařízení byla pro všechny, kteří je potřebují využít pro své ratolesti, dostupná a ženy se tak mohly v klidu věnovat pracovním povinnostem.

Mnohdy se zdá, že naše požadavky jsou příliš obyčejné a nepostihují tzv. megaproblémy. Ale abychom mohli v naší republice řešit to, co nás skutečně trápí, je třeba zajistit především spokojený a klidný život jednotlivců. Prosperitu státu a jeho orientaci může zajistit každý jednotlivý občan. To je jedno z témat, které právě ženy reálně vnímají. Proto ani politická a pracovní angažovanost žen nesmí být odsunována na druhou kolej.

Autor: 
Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM