M.Vostrá: Nesmíme jen nečinně přihlížet

4. 8. 2015

Podvodníci byli vždy vynalézaví. Platí to samozřejmě i pro nechvalně proslulé šmejdy, kteří rádi odírají naše starší spoluobčany na předváděcích akcích. Stát začal toto okrádání částečně řešit a zlaté časy šmejdovských předváděček jsou už naštěstí ve své nezřízené podobě za námi. Bohužel, pokusy o oloupení penzistů tím zdaleka neskončily.

Moderní komunikační prostředky, především internet, šmejdi čím dál více využívají k rozesílání falešných zpráv, kterými se snaží ze seniorů vylákat peníze. Seriózně se tvářícími e-maily zneužívají důvěru lidí a plní si kapsy. V poslední době se tito “podnikatelé“ soustředili na nabídku přístrojů a pomůcek, které mají zázračně vyléčit veškeré nemoci. 

Stát nesmí zaspat a čekat na to, až se vytvoří tlak veřejnosti a upozorní na do očí bijící případy podvodů jako v případě předváděcích akcí. Měl by zasáhnout už nyní. Iniciativu by mělo vyvinout například ministerstvo vnitra. Není od věci nabídnout, kde jinde než na internetu, konkrétní varování před konkrétními šmejdovskými aktivitami s podrobným návodem, jak v případě podobného útoku postupovat. 

Důvěryhodné místo, kde by se mohli občané informovat o konkrétních falešných e-mailech či telefonických nabídkách, by bylo jednoduchou cestou, jak aspoň částečně pomoci orientovat se v nekonečné invenci, kterou podvodníci disponují. Již dnes jednotlivé soukromé stránky s podobnými, leč partikulárními informacemi existují. Věřím, že pokud se všichni budeme snažit, podaří se nám těmto praktikám, používaným ve většině případů proti seniorům zabránit.

Autor: 
Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM