Mýto - nemýto aneb Královna koloběžka na MD ČR

7. 10. 2019

Poslední dobou si připadám z postupů kolem ministerstva jak Alenka v říši divů, či v pohádkovém světě. Nejdříve před prázdninami Ministerstvo dopravy ČR sdělí, že nebude jmenován pan Nebeský generálním ředitelem Českých drah, abychom se po prázdninách a po částečné obměně dozorčí rady dozvěděli, že pan Nebeský je generálním ředitelem a předsedou představenstva. Nechci se zamýšlet nad jeho kvalitou a odpovědností, ale tento postup mi nepřijde hodný státníků této země, kdy změní kritéria výběrového řízení, aby na konci řekli, co takřka odvolali. Nepřipomíná to trochu pohádku o pyšné princezně, kdy pan král říká: „Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“

Jak si v tomto směru mají připadat dopravci, kteří se stávají v těchto dnech obětí a rukojmími v důsledku neschopnosti MD ČR? Z dostupných informací víme, že jsou obrovské problémy s připravovaným mýtným systémem, který by měl začít fungovat od 1. 12. 2019 na stávajících dálnicích a od 1.1.2020 na silnicích 1. třídy. O tomto problému jednal i Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterému Ministerstvo dopravy ČR (MD) předkládá každého čtvrt roku informaci o průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve čtvrtek zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi MD a konsorciem CzechToll/SkyToll. Zákaz ale začne platit až rok po pravomocném rozhodnutí úřadu. Ministerstvo dopravy potvrdilo, že proti němu podá rozklad. Ministr dopravy také potvrdil informaci, že resort zahájil záložní plán, kdy chce v nejhorším případě hledat pouze provozovatele služeb. Na výboru též zazněly stížnosti registrujících dopravců, kteří si musí pořizovat nové palubní jednotky a z důvodu těchto alarmujících informací se do toho moc nehrnou. Zatím je zaregistrováno 38 000 vozidel od 4 000 dopravců. 

Začínají se ozývat kritické názory z řad ČSSD. Zde je třeba připomenout, že nápad na rozšíření mýtného na silnice I. třídy vzešel z jejich dílny.

Další podivné rozhodnutí v kontextu s ÚHOS je fakt, že místo, aby bylo zrušeno plnění smlouvy okamžitě a pokračovalo se na přechodnou dobu stávajícím systémem, je zaveden na rok nový systém a potom co? Další experiment? 

Je nutné zmínit, že to nemile dopadne na dopravce, ale hlavně tato nejistota může dopadnout i na naše občany, v důsledku kolapsu celého systému, včetně výpadků státního rozpočtu.

Další otázkou, kterou nelze přehlížet, je zákaz jízdy kamiónů v neděli a s tím spojené problémy s nedostatkem odpočívadel a odstavných parkovišť. Jak to bude s objížděním zpoplatněných silnic I. třídy po silnicích II. a III. tříd? Uniklo snad panu ministrovi, v jakém dezolátním stavu jsou tyto silnice, a jak po těchto silnicích jsou již díky kongescím objížděny silnice I. třídy?

Ministr dopravy potvrdil, že plošný zákaz kamiónů na silnicích nižších tříd bude připraven jako poslanecká iniciativa. Zřejmě i po změně ministra není schopno MD připravit novely zákonů ve standartním režimu a stále spoléhá na poslaneckou iniciativu stejně jako s novelou zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Po zodpovězení všech otázek jsem ujistila pana ministra, že jeho kroky budeme na Kontrolním výboru Poslanecké sněmovny ČR bedlivě sledovat. Detailní informace o průběhu výběrového řízení by nám měl nově podávat k 23. říjnu, 6. listopadu a 4. prosinci. Nebylo by zapotřebí konat, pane ministře??!

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně KSČM