Naše dny dostaly jiný rytmus

21. 4. 2020

Každý má zaběhnuté zvyky a stereotypy, které nás denně provází. Současnost nás přiměla mnohé změnit či přehodnotit. Tato pandemie probudila v lidech empatii a soudržnost. Rodiny i zcela neznámí lidé se snaží pomoci těm, kteří tento stav sami nezvládají. Jsou však i zprávy o různých aktivitách šíbrů, kteří se snaží na pandemii koronaviru vydělat. V těchto případech bych se nebála trvat na co nejpřísnějších trestech. Na druhé straně se však prokázala soudržnost lidí, mnohdy tolik kritizovaní mladí lidé se s odhodláním pustili do práce. Nejen studenti lékařských fakult, ale i ostatní pomáhají, ať už při nákupech pro seniory nebo nabízí pomoc v zemědělství. Další pomocí jsou i telefonáty osamělým seniorům. Bilance je pozitivní, mladí umí vzít za práci a některé jejich poznatky lze využít i po skončení pandemie. Dnešní doba přinesla nové situace a problémy. Vše se řeší za pochodu, nikdo s tímto stavem u nás neměl zkušenosti. Teorie je jedna věc, praxe však často předčí očekávání. Kdo mohl předpokládat, že se z rodičů stanou učitelé svých ratolestí, že v domovech seniorů budou pomáhat i hasiči, že vojáci zastanou obrovský kus práce, za pulty obchodů se unavené prodavačky dokážou usmívat a doma je čeká další směna. Lékaři a všichni zdravotníci dnes a denně zachraňují životy. Dnešní život se změnil a všichni, kdo se snaží pomoci, si zaslouží nesmírnou vděčnost a poděkování. Všem nám přibyly starosti i práce. Jde však o stav, který musíme překonat s co nejmenšími oběťmi. Návrat k normálu bude složitý, ale určitě jej zvládneme. Naše hodnocení priorit však již navždy bude mít jiné parametry. Zřejmě si budeme více vážit drobností, které jsme ani nevnímali anebo brali jako samozřejmé.

Autor: 
Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR