Negativismus jako módní trend

9. 10. 2019

Ekologie samozřejmě ano, ale nesmí fungovat jako malý terorista. Extinction Rebellion plánuje v České republice nátlakové akce, patří mezi ně blokování dopravy, a to i v den státního smutku. Praha je v dopravě blokována neprůjezdností dnes a denně. Příležitost pomoci zemi a přírodě má každý. Máme propracované třídění odpadů, a to včetně tolik diskutovaných plastů. Člověk musí chtít soucítit s přírodou a pomáhat jí. To, co se teď ve světě děje, je sice efektní, ale ne efektivní. Mnohem lepší je pomoc konkrétní, třeba úklid v lesích, neodhazování odpadků kdekoli. Programy na téma ekologie ano, ale se zřetelem na život člověka. Aktivita lidí ve prospěch přírody je nutná, ale to přece neznamená bořit a ztrpčovat život všem. V poslední době se někteří snaží současnost kritizovat za každou cenu. Inklinace k minulosti nic neřeší. Ponechme historikům vyjádření k tomu, co bylo. Žijme současností a plánujme budoucnost. Žijeme v překrásné zemi, bez válek a terorismu. Nedovolme, aby semínko sváru díky jedincům toužícím po moci vyrostlo do nevídaných rozměrů. Diskuse ano, ale prezentace účelových lží je krok do propasti. Máme k řešení problémy denního života a ty je třeba překonat poctivou a důslednou prací. Jedním z bodu našeho snažení je zlepšení stavu zdravotnictví. Každý z nás musí mít dosažitelnou zdravotní péči, a to je úkol, který musíme řešit.

Autor: 
 Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM