Nejen pracující v EU bojují proti privatizaci

10. 12. 2019

V Íránské islámské republice není sociální situace dělníků ani ostatních pracujících nijak jednoduchá. Určitě se na ní podepisují i mezinárodní sankce, které iniciovaly a naplňují především Spojené státy americké a jejich vazalské země Evropské unie. Není to proto zdaleka jen o politickém systému této země. Řada rozhodujících průmyslových podniků, dopravy, služeb přes budování Íránské islámské republiky po pádu šáhova režimu zůstávala ve vlastnictví státu, nebo s jeho velkou majetkovou účastí. Nejednalo se o žádné prvky »socialismu«, ale »státního kapitalismu«. Politicko-ekonomický systém státního kapitalismu doplněný o soukromovlastnické subjekty i v dobách velké hospodářské blokády zajišťoval a kontroloval udržení řady alespoň relativně dostupných pracovních příležitostí. Sociální politika v Íránu však nebyla nikdy idylickou, a tak jako jinde, i v této zemi museli pracující o svá práva bojovat. Velice tíživé bylo a stále je i postavení žen, které musí tvrdě bojovat za svá práva, a to i za ta formálně politickým systémem zaručená.

Posledních několik let se však hospodářská, a tím sociální situace v zemi zhoršuje. Lidem je nabízen »relativně osvědčený recept« na východisko z problémů. Má jím být privatizace státem ovládaných, kontrolovaných strategických odvětví. Tam, kde ve světě, naši zemi nevyjímaje, k takovým kroků došlo, mělo to vždy tvrdé dopady na zaměstnance těchto odvětví. Prvotně byly propouštěny a odcházely nízkopříjmové kategorie, následované kvalifikovanými dělníky a posléze ostatními pracujícími. To vše nese rizika pro postavení a životní úroveň pracujících, a dělnická třída je tou neohroženější.

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska se coby členská organizace Světové odborové federace připojilo k solidaritě s íránskými pracujícími pod heslem »Zastavme privatizaci«. SOF v Íránu, stejně jako v každé další části světa, podporuje spravedlivé požadavky pracujících. Vyzýváme protestující, aby bojovali jednotně za své nároky a izolovali agenty CIA a amerických imperialistů, kteří se snaží manipulovat spravedlivými zápasy obyčejných lidí. SOF dnes sdružuje pod svým jménem více než 97 milionů členů ze 132 zemí po celém světě. Vyjádření solidarity s bojem pracujících v Íránu, kteří se staví proti privatizaci odvětví strategického významu, je nejen symbolické, ale má hluboký význam. Dne 5. prosince začala stávka ve Francii proti neoliberálnímu útoku za základní sociální práva pracujících. Náš hlas v České republice může proto svou solidaritou pomoci pracujícím v Íránu ke zlepšení jejich mezd a životních podmínek.

Znovu proto upozorňuji, že privatizace strategických odvětví má za následek propouštění, intenzifikaci práce a rizika pro život pracovníků, jakož i vysoké ceny zboží pro lidi. Ani vláda hnutí ANO a ČSSD není sama o sobě zárukou, že něco velice podobného tiché privatizaci rozhodujících strategických odvětví se nebude dít v České republice. Pak bude pro nás nezbytná solidarita dělníků a pracujících zase z jiných zemí Evropy a světa.

Autor: 
Stanislav GROSPIČ, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska