Není dobré kopírovat vše

12. 6. 2020

Dohnali jsme evropské ceny potravin a ovoce. Jenže výše platů občanů tomu neodpovídá, ta je podstatně nižší nežli evropská. Zdražení například vepřového masa vyskočilo o více jak třináct procent, zdražil cukr i mouka. Jak bude zvyšování cen pokračovat, nelze odhadnout. Peněženky spotřebitelů již další nárůst cen unesou jen stěží.

Dospěli jsme sice k evropským cenám, ale lehce se může stát, že na koupi zboží nebudeme mít peníze. Již teď lidé kupují ovoce po kusech a stejně tak zeleninu. Zdravá výživa se pomalu a jistě odsouvá na druhou kolej. Navýšení potravinové soběstačnosti by druhy ovoce a zeleniny, které jsme u nás schopni vypěstovat, mohlo výrazně zlevnit. Stejně je tomu u vepřového masa. Obnovení chovu prasat cenu také pomůže snížit.

Ti, kteří straší nedostatkem zboží na pultech obchodů, jsou na zahraniční dodavatele patrně osobně navázáni. Měli by však vzít na vědomí, že právě zahraničí svou domácí produkci potravin, ovoce a zeleniny velmi výrazně preferuje. Když si k cenám potravin přičteme například cenu bydlení, dojdeme k sumám, které rodiny nesmírně zatěžují. Těmto výdajům se nikdo vyhnout nedokáže.

Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě prosazuje zvýšení potravinové soběstačnosti a tím i v některých komoditách dosažení přijatelných cen pro konečného spotřebitele. Pokud se tento záměr podaří postupně realizovat, bude rozhodně pozitivním krokem pro naše domácí rozpočty.