No konečně!

11. 1. 2018

Rada hl. m. Prahy na svém úterním zasedání souhlasila se záměrem převzít od MČ Praha 1 správu, provoz a budoucí fungování Nemocnice Na Františku. Toto rozhodnutí jako zastupitelé KSČM jednoznačně vítáme, protože může vést k záchraně tohoto zdravotnického zařízení. Na posledních dvou jednáních Zastupitelstva hl. m. Prahy jsem žádala, aby byla situace kolem Nemocnice Na Františku zařazena na program jednání, poté, co můj návrh nebyl schválen, využila jsem institutu interpelací.  Za klub KSČM jsem žádala, aby město zasáhlo. Aby vstoupilo do jednání s městskou částí Praha 1, případně i s ministerstvem zdravotnictví, a situaci pomohlo řešit. Hrozilo totiž, že o nemocnici občané hlavního města do budoucna přijdou. MČ Praha 1, která je vlastníkem tohoto zdravotnického zařízení, vypsala tendr na soukromého provozovatele z důvodu finanční náročnosti provozu, s cílem zbavit se této „zátěže“. Paradoxní je, že podle informací z tisku, se navíc radnice rozhodla zavázat se budoucímu soukromníkovi, že mu bude poskytovat desítky milionů korun ročně jako kompenzaci, bez ohledu na výsledky hospodaření a zároveň k permanentnímu krytí ztrát.

Naopak provozovatel neměl být zavázán k žádnému investičnímu rozvoji. Nemocnice Na Františku slouží v současné době nejen občanům Prahy 1 a 7, pro něž je nemocnice de facto spádovou, ale i ostatním občanům hlavního města, ale i Středočeského kraje. Těm všem by hrozilo zhoršení dostupnosti zdravotní péče, zato soukromník by si mnul ruce. Vítám proto, že hlavní město přistoupilo na náš návrh, aby nemocnici převzalo do své správy. Je pravda, že podle některých vyjádření, které jsem ze strany vedení města zaznamenala, je motivem k tomuto vstřícnému kroku nejspíš obava ze ztráty hlasů v nadcházejících volbách, ale v tuto chvíli považuji za nejdůležitější, že Nemocnice Na Františku snad bude zachráněna.

V té souvislosti bych chtěla poděkovat všem, kteří o tuto záchranu bojovali, mezi nimi i komunistům z MČ Praha 7.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v Zastupitelstvu hl. m. Prahy