P. Braný: O debilizaci české politiky

8. 8. 2015

Heslem listopadu 1989 bylo »Nejsme jako oni«. Jsou opravdu lepší, nepraktikují politický rasismus? Nikoli. Neustále blábolí o potřebě izolovat komunisty. A dávají si do podmínek vyjednávání, že se všemi budou jednat, ale s komunisty nikoli. Vidíme to nyní na krizi zastupitelstva v Českých Budějovicích, ale i jinde.

Chápal jsem to, že tyto hrátky pěstoval Václav Havel. Neměl rád politické strany a domníval se, že moc by měly mít charismatické osobnosti, za kterou pokládal samozřejmě i sebe sama. Když antikomunistickými šťouchy znemožnil sociálním demokratům opřít se o přirozeného koaličního partnera, dostal šanci na různé zákulisní hrátky ve prospěch svých oblíbenců. Pamatuji si, jak zamezil větší spolupráci sociálních demokratů a komunistů v roce 2002, kdy tyto dvě strany měly 111 poslanců z dvou set a mohly by společně ve sněmovně hodně věcí prosadit. Místo toho vznikla koalice, která byla velmi vratká a opírala se o většinu 101 z dvou set. Ale to je minulost, stejně jako je minulostí Václav Havel. 

Myslím si, že je třeba se zamyslet nad tím, jaká je dynamika polistopadového vývoje a odpovědnost tzv. politických elit. Po roce 1948 bylo také hodně věcí, které byly v rozporu s původními sliby, zejména s volebním programem KSČ z roku 1946. Byly i nezákonnosti. Ale průmyslová výroba vzrostla za deset let o tři sta procent. Kde je dnes náš průmysl? Nedošlo k jeho zbytečné destrukci? Proč zmizelo asi 750 tisíc pracovních míst? 

Po roce 1956 docházelo k uvolňování a v roce 1958 se Československo představilo na Světové výstavě v Bruselu pavilonem, který vzkřísil estetické pojetí, s nímž přišel kdysi Karel Teige. A v šedesátých letech přišla zlatá doba české kultury. Zatímco nyní ekonomická krize přes povzbudivá statistická data není zdaleka za námi. 

Česká kultura má problémy obsahové i finanční. K proměně a kultivaci »elit« nedošlo. Přežívají polistopadová schémata a pokračuje debilizace české společnosti. Nic nesignalizuje, že by »elity« vycházely vstříc potřebě prostoru pro tvořivost. Vzpomínám si na jedno z hesel listopadu 1989: všechnu moc tvořivosti! Tah na koryta tomu brání. Česká politika se scvrkla jen na to, kdo bude kontrolovat penězotok z veřejných zdrojů. Komunisté tomu brání. A proto jsou antikomunistické pokřiky od různých stran a straniček.

Autor: 
Petr BRANÝ, předseda finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM