P. Březa: MOTOGP – viděno občany, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem

18. 8. 2015

Příznivci motorismu, účastníci MotoGP v Brně a zúčastnění podnikatelé v cestovním ruchu si oddechli. Ministryně školství v neděli potvrdila, že padesátým ročníkem závody v Brně nekončí a že je s provozovatelem sjednáno pokračování na dalších pět let. Zásadním způsobem k tomu má přispět Spolek pro GP ČR Brno, jehož založení schválili představitelé jeho dvou hlavních členů - Zastupitelstvo Jihomoravského kraje a Zastupitelstvo města Brna. Potud dobrá zpráva.

Musíme si však všimnout velice markantního rozdílu v přístupu těchto klíčových orgánů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje přijalo usnesení všemi třiapadesáti přítomnými členy napříč politickým spektrem, tj. koalicí (ČSSD a KDU-ČSL) i opozicí (KSČM, ODS a TOP 09) po jednání hejtmana s předsedy politických klubů a po samostatných jednáních těchto klubů. Zastupitelstvo se shodlo dokonce i na principu, že členem kontrolní komise za Jihomoravský kraj bude předseda kontrolního výboru zastupitelstva, jímž je dnes člen KSČM Stanislav Navrkal. Spolek se má stát partnerem promotérské společnosti Dorna při zajišťování příštích ročníků MotoGP v Brně, a tím oddělit financováni z veřejných prostředků od společnosti Automotodrom. 

O dvě hodiny později Zastupitelstvo města Brna spotřebovalo několik hodin na širokou diskusi a předložená usnesení přijalo postupně nejnižším možným počtem 28 hlasů (kromě bodu ukládacího – 29 hlasů). Diskuse svědčila o tom, že členové zastupitelstva nejsou spokojeni s obsahem a rozsahem poskytnutých informací, a to přestože statutární město Brno je minoritním akcionářem společnosti Automotodrom, která akci zajišťuje. Nicméně členové zastupitelstva byli seznamováni se »začerněným« aktuálním auditem a zazněla i zmínka o jejich aktuální nesolventnosti. Přesto padly i názory, že by město mělo v této společnosti navýšit základní jmění, aby »prý« mělo větší vliv! Výsledek hlasování – při odmítavém přístupu koaliční Strany zelených (pro pouze jeden hlas) – zachraňoval klub TOP 09 (čtyřmi hlasy). Politické rozhodování, divadlo, nebo pouhá kalkulace? Každopádně pan primátor vyjadřuje uspokojení. Protentokrát. 

Má však primátor ke spokojenosti obecnější důvody? Opoziční zastupitelé města Brna se neúčastnili hlasování, přestože na úrovni kraje založení spolku tyto strany (ČSSD, KSČM a ODS) podporují. Svědčí to o tom, že vlastní řešení problematiky je ve stínu politických vztahů a politické nekorektnosti. Je také zřejmé, že primátor si dlouhodobě nemůže být jist sestavenou koalicí. Dnes to byla Strana zelených, nedávno »divočila« KDU-ČSL v otázkách prodeje bytových domů a náměstek za Žít Brno má také řadu »osvícených« nápadů ve svých resortech. 

Rozhodně nenabádám pana primátora následovat primátorku hlavního města Prahy (jako v kauze Stropnický), ale měl by si také více všímat toho, jak si náměstek M. Ander vede »šibalsky« při řešení Územního plánu města Brna a jako »vedlejšák« atakuje spolupráci na úseku územního plánování formálně sjednanou mezi městem a krajem. Je především věcí primátora, aby stávající silovou koaliční politiku přehodnotil a nastolil systém spolupráce všech subjektů na dosažení vytyčených – většinou společných - cílů. Na začátku může být plná informovanost a dostatek prostoru pro jednání, aby při rozhodování »nikdo nechyběl«. 

Doufám, že si o potřebný prostor dokáže říct i klub KSČM, a k tomu jsme schopni ho vybavit potřenými informacemi z úrovně kraje a připraveni k diskusi a ke sjednocování přístupů. Občané nám dají svou důvěru právě tehdy, když prokážeme, že nesledujeme své stranické zájmy, ale dbáme a prosazujeme zájmy jejich. Takto »zpackané Brno« by nemělo být předobrazem krajské politiky po volbách v roce 2016.

Autor: 
Pavel BŘEZA, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM