P. Hojda: Zachovejme nulovou toleranci

30. 7. 2015

KSČM je od samého počátku pro nulovou toleranci obsahu alkoholu v krvi řidiče. Tato nulová tolerance je dána nejen tím, že při dechové zkoušce nesmí být naměřen obsah alkoholu v krvi řidiče, ale zejména tím, že je jasně stanoveno zákonem, že řidič nesmí před jízdou ani během jízdy požít alkoholické nápoje či omamné látky, které by mohly ovlivnit schopnost řízení a potřebných reakcí při řízení motorového či nemotorového vozidla.

Tato část je velmi důležitá; následné měření pak jen prokáže, zda řidič požil alkohol bezprostředně před jízdou nebo řídí se zbytkovým alkoholem v krvi, což je rovněž nebezpečné. Stejné se týká i omamných látek. 

Některé studie a lékaři tvrdí, že obsah alkoholu v krvi do 0,3 promile může být způsoben i fyziologicky či některými potravinami, které nejsou klasifikovány jako alkoholické potraviny. To je pravda, pak ale musí samozřejmě být ještě doloženo, pro případný postih, zda řidič požil alkohol před jízdou, při jízdě nebo jde o zbytkový alkohol v krvi. V tomto případě se ale dostáváme do obtížné situace a těžko se prokazují uvedené skutečnosti. Proto stanovení jakéhokoliv limitu, tedy 0,3 nebo 0,5 či dokonce vyššího neřeší základní problém, kdy řidič požil alkohol, kolik hodin před jízdou, jaký podíl má fyziognomie řidiče na obsah alkoholu v krvi apod. 

Aby nedocházelo právě k dalším nejasnostem a sporům, je současný návrh zákona, i když v některých případech sporný, daleko více vyhovující a lépe vymahatelný než návrh pana poslance Kubery. Pokud zůstane dikce zákona, že řidič nesmí v dostatečné době před jízdou (a samozřejmě během jízdy) požít alkohol nebo jinou omamnou látku, aby nebyl při jízdě alkoholem nebo omamnou látkou ovlivněn, je to nejlepší zárukou toho, že nenaroste geometrickou řadou počet případů nehod i s vážnými následky z důvodu nezvládnutí řízení pod vlivem alkoholu nebo omamné látky. 

Stávající limity a postihy, od přestupku až po trestný čin při zjištění určitého limitu obsahu alkoholu v krvi nebo zjištění omamných látek, je pro zajištění bezpečnosti provozu na našich komunikacích vyhovující a záleží jen na orgánech dopravní policie, aby kontroly a postihy byly tak časté, aby si každý řidič uvědomil, že alkohol a omamné látky za volant nebo řídítka prostě nepatří.

Autor: 
Ing. Pavel Hojda, stínový ministr dopravy a průmyslu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM