P. Janeček: Mezigenerační soužití

23. 7. 2015

Počet rodin, kde soužití mladší a starší generace narůstá, se stává trendem, jenž přitahuje mnohem více pozornosti než v minulosti. Z toho vyplývají různé mezigenerační konflikty, které patří spolu s manželskými problémy k nejčastějším mezilidským sporům. Myšlenka společného soužití s odrostlým dítětem může vyvést celou rodinu z rovnováhy, nehledě na dobré vztahy.

Lidem, kteří finančně podporují svoje dospělé děti a navíc se starají o svoje rodiče, se říká sendvičová generace, poněvadž jsou obloženi závazky ze dvou stran. Se stárnoucí populací a potomstvem mladých »dospěláků«, kteří usilují o dosažení finanční nezávislosti, se tak břemeno a zodpovědnost střední generace zvyšuje. 

Tím hlavním důvodem, proč se tak děje, je ekonomické hledisko, neboť pro dvě rodiny je jednodušší bydlet v jednom domě než ve dvou domech. Zejména v dnešní finančně složité době, kdy lidé nemají peníze, a navíc hrozba v podobě finanční krize nikterak nepomáhá mladým lidem postavit se na vlastní nohy. Dalším důvodem je, že stárnoucí rodiče potřebují péči a často je lepší se o ně postarat doma, než platit ošetřovatelky nebo je přemístit do pečovatelského domu. Většinou to vychází z toho, že rodiče se starali o nás a je přirozené, že se děti dokážou postarat o své rodiče. Mnohdy na malichernostech stavěné mezigenerační problémy je třeba potlačit a hledat výhody soužití s rodiči. Vždyť i nás za pár let potká ten samý problém a bylo by dobře, kdybychom se i my v budoucnu dovedli se svými dětmi domluvit a být si vzájemně prospěšní.

Autor: 
Pavel JANEČEK, zastupitel města Náchoda
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM