P. Kováčik: Bude se zodpovídat zahraniční vlastník?

18. 8. 2015

Petrochemický areál v Záluží u Litvínova nedá spát lidem již hodně dlouho. Výbuch etylenové jednotky v petrochemickém areálu prý zavinil nedostatek chladicí vody. Vyšetřování se teprve rozjíždí, a tak všichni s napětím očekáváme, jaké bude vyjádření policie i vyšetřovací komise.

Ředitel Unipetrolu ujišťuje veřejnost, že únik uhlovodíků už prý nehrozí. Odborníci potvrdili, že při výbuchu nebylo nijak ohroženo zdraví občanů ani životní prostředí. Tentokrát si tedy můžeme říct, že vše dopadlo relativně dobře. 

V souvislosti s touto havárií je však třeba položit zahraničním majitelům několik otázek. Při privatizaci ujišťovali, že podnik budou rozvíjet a starat se, aby byla co nejvíce zajištěna bezpečnost jak zaměstnanců, tak i občanů, a to už vzhledem k tomu, že podnik se nachází v bezprostřední blízkosti měst a obcí. 

V České republice bylo privatizováno nesmírné množství podniků. Některé z nich již neexistují a ty, které jsou v provozu, zajišťují svým vlastníkům poměrně slušné příjmy. V případě Unipetrolu, a. s., nejde o nikterak zanedbatelné finance. Přesto však vlastník zapomíná, že nejde z podniku pouze získávat finanční zdroje, ale je bezpodmínečně nutné investovat i do bezpečnosti a rozvoje tohoto zprivatizovaného podniku. V případě, že toto není důsledně plněno, měl by ze strany českého státu následovat postih, a to především s ohledem na bezpečnost jak zaměstnanců, tak občanů, kteří jsou v případě takovéto havárie nejvíce ohroženi. A to nehovořím o následných škodách, které vznikly zastavením silničního provozu v okolí chemičky a tramvajové dopravy.

Autor: 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM