P. Kováčik: Situace se nelepší

25. 8. 2015

Stále zvětšující se počet běženců je v současné době i v České republice. Najdeme je nejen v utečeneckých centrech, ale i v lesích poblíž hranic s Německem. Převaděčům zaplatí poslední peníze, nemají doklady, nemají jídlo a s sebou vedou i malé děti. Hrozivá situace, kterou patrně tito lidé nezavinili.

V Německu se objevila kritika, jak s nimi Česká republika zachází. Není však možné pominout fakt, že právě v Německu se množí demonstrace a dochází k násilí právě kvůli tomu, že Němci na svém území imigranty nechtějí. Česká republika dělá maximum pro to, aby byla zachována lidská důstojnost a snaží se těmto běžencům pomoci. Není přece možné, aby na našem území zůstávali lidé, kteří u sebe nemají žádné doklady, abychom nevěděli, kde vezmou na jídlo. 

Mám za to, že i gesto Univerzity Karlovy, která nabízí uprchlíkům v případě, že získají azyl a právo pobytu na našem území, odpuštění školného v placených studijních programech v anglickém jazyce, je krásným gestem vstřícnosti vůči těmto lidem. 

Podle posledních informací bylo minulý víkend zadrženo 235 běženců. Za celý minulý týden to bylo 372 lidí. Denně tedy je u nás zadrženo zhruba 53 osob. Pokud tento trend bude i nadále pokračovat, znamená pro naši republiku značnou zátěž. Jediným řešením je dohoda všech evropských států za přispění velmocí k řešení této situace, kterou Evropa v takovéto míře nezažila. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by se příliv uprchlíků zmenšoval. Věřme tedy tomu, že společnými silami dokážeme tuto situaci zvládnout a společně bude nalezeno řešení, jež tuto migraci ukončí.

Autor: 
Ing. Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM