Peníze na zdravotnictví nesmí chybět 

25. 3. 2020

Rok 2020 měl být původně pro financování zdravotnictví nejlepším, s rekordními příjmy 350 miliard korun. Tyto peníze měly sloužit pro zdravotnické pracovníky i pro zabezpečení dostupné zdravotní péče. Současná krize způsobená koronavirovou nákazou ale přináší celému zdravotnickému systému obrovské problémy. Sněmovnou právě schválená novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění „připraví“ systém odhadem o 8 až 8,5 miliardy korun. Zcela správně totiž osvobodí osoby samostatně výdělečně činné od povinnosti platit pojistné formou zálohových plateb v době, kdy nemohou v době vyhlášeného nouzového stavu vykonávat svoji profesi. 

            Zároveň je ale také nutné počítat i s dalším propadem příjmů do veřejného zdravotního pojištění a s navýšením nákladů na zdravotní služby v důsledku probíhající pandemie. Na konci roku 2020 může být proto deficit systému veřejného zdravotního pojištění až ve výši 40 miliard korun. Zatím sice mají zdravotní pojišťovny rezervy, ale co dál? Snižovat úhrady poskytovatelům zdravotních služeb rozhodně nelze, stejně jako není možné navyšovat spoluúčast pacientů. Jedinou přijatelnou cestou zůstávají výrazná opatření státu s konkrétními stabilizačními návrhy. Přitom nemůže jít o půjčky, byť bezúročné, jak to navrhla ODS. Opět se zcela jasně ukazuje oprávněnost dlouholetého a bohužel, zatím nevyslyšeného požadavku KSČM, na pravidelnou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, kterou navrhuje již od roku 2016.

            Odpovědnost státu za kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny občany České republiky je neoddiskutovatelná a nelze ji přesouvat pouze na zdravotní pojišťovny. Je nejvyšší čas zasednout k jednacímu stolu a připravit krátkodobá i dlouhodobá opatření, včetně přijetí zákona na pravidelné a automatické navyšování plateb za ty, kteří čerpají větší část zdravotní péče. Jedině tak bude celý systém financování zdravotnictví stabilní a příjmy do něj předvídatelné. KSČM je připravena.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM