Pionýr Kalousek v roli mravokárce

18. 6. 2020

Je pozoruhodné, kam až dokáže zajít nenávist. Ačkoli počin Kalouskovy návštěvy, která s jeho vědomím (řekl bych, že ve spolupráci či přímo na pokyn bývalého hrdého pionýra Mirka) na úterní tiskové konferenci KSČM promítala na řečnický pult portrét Milady Horákové, vyvolává spíše pocit zoufalství a snad i jakési sebeobrany či sebeospravedlnění ve snaze zakrýt hrůzy, které tu Kalouskovo ministerstvo financí napáchalo..., mlčet k neustálým hrubým atakům vůči komunistické straně (zejména ve vztahu k minulosti) NELZE.

Už v prosinci 1989 schválili delegáti mimořádného sjezdu KSČ Prohlášení k občanům ČSSR, v němž se kromě jiného uvádí:

»Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi neoprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, které trpěly postihy ještě v dalších generacích. Omlouváme se za veškerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů. Proto se strana rozhodně rozchází se všemi, kteří se vědomě dopouštěli zvůle, zneužívali moc, dali se korumpovat a korumpovali druhé, se všemi, kdož vydávali lež za pravdu, dopustili znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu práce a jejích mravních hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů, a kteří dopouštěli zneužívání pořádkových sil proti občanům.«

Těžko k těmto slovům dodat cokoli dalšího. Jak se říká, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. A bývalý pionýr Miroslav Kalousek je v tomto oboru přeborník nad přeborníky.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM