Podpořit nebo nepodpořit novelu zákona o veřejném zdraví?

30. 4. 2020

Výjimečná doba si vyžaduje výjimečné činy. Ano, ale zatím neznáme konkrétní podobu návrhu. Podle předkladatelů bude jeho případným nepodpořením ohroženo zdraví občanů. Podle stávajících informací by resort zdravotnictví právě touto chystanou novelou soustředil do svých rukou pravomoci, které dosud má pouze vláda jako celek a může jich využívat jen v rámci krizového zákona.

            Podle ministerstva se tím umožní zachovat plán rozvolňování opatření, který je dán do 25. května. Protože však sněmovna schválila nouzový stav „jen“ do 17. května, hrozí po tomto datu překotné uvolnění opatření ze dne na den a pravděpodobně i zvýšení epidemiologického rizika. Pokud tedy novela projde, mohlo by „samo“ ministerstvo zakázat nebo omezit činnost obchodních center, obchodních a výrobních provozoven, bazénů a wellness zařízení, veřejné dopravy a všech druhů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Mělo by také možnost regulovat hromadné akce, usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy. Dokonce by činnost zdravotnických zařízení mohlo úplně zakázat. Cílem je provést Českou republiku řízeným návratem do normálního života při zachování určité míry omezení a jejich postupného rozvolnění. Vláda se má touto normou zabývat v pondělí 4. května a sněmovna ji potom projednat následující den ve stavu legislativní nouze. Na jedné straně tak jde o snahu kontrolovat epidemii koronaviru bez nouzového stavu, na druhé straně by neměl být obcházen výrok soudu o nezákonnosti některých opatření přijatých právě podle zákona o ochraně veřejného zdraví místo použití krizového zákona.

            Při nelehkém rozhodování o případné podpoře musí KSČM znát všechny věcné důvody a mít k dispozici důkazy i právní analýzy o dočasnosti opatření, popřípadě o nemožnosti zneužití avizované změny zákona. Jinak nelze soustředění moci do rukou jediného ministra schválit.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM