Pozor na politickou slepotu

9. 10. 2019

Příští rok nás čekají volby do krajských zastupitelstev a Senátu. Kromě Ústeckého kraje je KSČM ve všech dalších v opozici. Již nyní se pečlivě připravujeme na tvorbu volebního programu ve spolupráci s občany a výběr takových kandidátů, kteří svou dosavadní prací, odbornými znalostmi a zkušenostmi osloví co nejvíce občanů.

Do krajských a senátních voleb zbývá zhruba jeden rok. Zejména v krajských zastupitelstvech si musíme dát pozor, abychom nepodlehli kampani dílčích úspěchů jednotlivých krajských koalic, kterých nejsme členy.

V Jihomoravském kraji se řada kandidujících politických uskupení v roce 2016 předháněla ve slibech, jak propojí moravskou metropoli s Vídní. Zatímco na rakouské straně je hotovo, na moravské se ještě nekoplo do země. Jediný úsek z Brna do Pohořelic se dokončil v roce 1996, od té doby nic. Kam se poděly předvolební sliby?

Příliš se nevyřešila ani problematika vybudování železniční tratě tzv. Boskovické spojky, která má urychlit spojení Boskovic s Brnem. Proti stavbě se ale v referendu postavili obyvatelé obce Lhoty Rapotiny, přes kterou má železniční trať vést. Spatří tato stavba dopravní infrastruktury, která je zatím jen na papíře někdy světlo světa? Na tuto otázku si asi nikdo z těch, kteří tolik slibovali v současné době odpovědět netroufne.

Populace v České republice stárne a v mnoha krajích je nedostatek kapacit pro seniory, kteří potřebují každodenní péči a o které se už nemá kdo postarat. Současné domovy pro seniory jsou plně obsazeny a další se nestaví. Na umístění do domovů pro seniory se tak čeká dlouhé roky a senioři jsou často nuceni žít v osamění v nedůstojných podmínkách. Tento problém by měl být řešen na prvním místě. Lidé, kteří celý život poctivě pracovali si zaslouží pozornost a neměli by být objektem pouze planých volebních slibů.

Proto bychom měli být obezřetní s chvalozpěvy na úspěchy jednotlivých krajských koalic, které jsou často jen přibarveny narůžovo. Je totiž možné, že tyto částečné rádoby úspěchy mají jen zakrýt daleko vážnější problémy v jednotlivých krajích. Problémy se vyskytují velmi citelně např. v dopravě, sociálních službách, provozu nemocnic či neřešení vylidňování venkova. Proto buďme opatrní a pečlivě zvažme, zda se nejedná jen o předvádění vedoucích představitelů v jednotlivých krajích, kteří mají jediný cíl, udržet se ve svých teplých křeslech.

Pro KSČM je plnění volebního programu spolu s pomocí lidem v řešení jejich problémů vždy na prvním místě.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM