Práce je před námi

11. 5. 2020

Život se pomalu a jistě vrací do běžných kolejí. Jak bude dál pokračovat, záleží na každém z nás. Nebude rozhodně jednoduché vypořádat se s následky pandemie. Opatrnost, dodržování pokynů epidemiologů, to vše je bezpodmínečně nutné a bude nedílnou součástí dalších dnů. Každý z nás přehodnotil své priority, vzájemná pomoc, empatie, to vše pomohlo překonat tento stav. Nikdo takovou situaci neřešil a učili jsme se ji zvládat za pochodu. Přes drobné nedostatky se to, myslím, podařilo. Čeká nás však další problém k řešení. Sucho, které zachvátilo Českou republiku, je podle odborníků nejhorší za 500 let. To se projeví bezesporu na cenách potravin. Pěstitelé, zemědělci i ovocnáři se oprávněně bojí škod způsobených suchem. Je proto nezbytně nutné přijmout zákon, který navrhla KSČM o ochraně vody a také udělat maximum pro navýšení potravinové soběstačnosti. Každý z nás může pomoci dáváním přednosti českým produktům na pultech obchodů. Situace nebude rozhodně lehká a její řešení je běh na dlouhou trať. Je však nutné napravit to, co minulé pravicové vlády zanedbaly. Upřednostňování dovozu potravin se nám teď vymstilo. Podpora domácí produkce potravin je náš dlouhodobý cíl a právě dnes se projevuje, že jsme měli rozhodně pravdu. Program KSČM se zakládá na skutečných potřebách občanů.