Přepisování historie: tentokrát Lenin

24. 4. 2020

Jak většina lidí zaznamenala, 22. duben byl výročím narození Vladimíra Iljiče Lenina. Kolem tohoto politika světového formátu se současná mediální garnitura s pseudohistoriky opět snažila napadnout jeho význam.

Za prvé, nebyl to fanatik, ale idealista, který se dobře seznámil s praktikami kapitalismu a feudalismu (nejen v carském Rusku) a kvůli tomuto poznání se snažil nejen v teoretické, ale i v praktické rovině, o překonání carského, tržního a válečného systému. Mnoho lidí kritizuje Velkou říjnovou socialistickou revoluci a následující občanskou válku. Lenin snad vyhlásil občanskou válku? Ne, on dokázal, že se Rusko vymanilo ze spárů první světové války, snažil se zemi industrializovat, socializovat a hlavně se snažil budovat něco, co tu před tím nikdy nebylo. Něco, z čeho nebylo možné se prakticky poučit. Samozřejmě, že chyby se staly, ale jsou srovnatelné s chybami začínajícího kapitalismu, jako např.: převážení otroků z Afriky, dětská práce, rasismus atd.? Jistě ne.                    

Také se někdy rok 1917 dostává do kontrastu s pojmem puč. Puč ve velmi jednoduché definici znamená, když menšina svrhne většinu. Bolševici (v překladu většina) byla komunistická frakce, která reagovala na události, jako byl například rok 1905 – konkrétně krvavá neděle. Dělníci šli manifestovat poklidným průvodem do ulic a car nechal několik lidí postřílet. Bez výjimky – muže, ženy, děti, staré a mladé. Zajímavé je i srovnání obětí krvavé neděle, kdy se po incidentu objevovaly informace o 5 000 obětech, zatímco dnes se v některých publikacích mluví „jen“ o 100 obětech. Hold faráři se v kapitalismu, „za mrzký peníz“ pravděpodobně naučili křísit oběti, jinak si to nedovedu vysvětlit.

I významný francouzský filosof Raymond Aron (velký liberalista a nekomunista) jasně napsal, že Lenin dal svým druhům rady, aby nezabíjeli a nenapodobovali tzv. „linii krve“. Taky uvádí, že mezi léty 1923 – 1930 na Leninovo přání nedocházelo k fyzické likvidaci odpůrců. A před tím k tomu docházelo pouze v rámci občanské války. Válka je válka a Lenin to věděl, taky Rusko dostal z první světové války a ušetřil tím mnoho životů.                                         

Ti co kritizují Lenina jako tvůrce totality a fanatika, by si o něm měli nejdříve něco přečíst, než začnou pronášet nesmysly, za které je jednou historie odsoudí. V dějinách nemáme většího politika, který by dokázal skloubit teorii s praxí. A jeho zásah do marxismu, který jistým způsobem doplnil, je i v současné době nesmírně poučný. Kdyby někdo Marxovi a Engelsovi řekl, že první socialistická revoluce bude v Rusku, tak by se mu vysmáli. Předpokládali, že to bude v silně rozvinuté industriální zemi. Lenin dokázal opak a dal tak naději mnoha národům, které žily pod bičem západních národů v koloniích (v Jižní Americe, Vietnamu, Kubě, Africe atd.) a přišly se svojí socialistickou revolucí, která pomohla sociálnímu pokroku a především lidem. Tím vším byl Lenin inspirací, tím vším je Lenin inspirací a tím vším bude Lenin inspirací!

Autor: 
Jan Koros, místopředseda OV KSČM v České Lípě