Říkají tomu štafeta pro demokracii

27. 2. 2020

Milion chvilek přenesl své protesty tentokrát, jak říkají, na venkov. Demokracie prý vyžaduje, aby se o ni pečovalo. Jedná se však skutečně o demokracii? Když se tato samozvaná skupina snaží organizovat protesty proti vládě, jednotlivým politikům, obviňuje lidi z korupce bez jakýchkoli důkazů či plive špínu na kohokoli. V tomto případě se rozhodně o demokracii nejedná. Jak je vidět, tito vyvolení venkov příliš nenadchli. Tato štafeta bude prý pokračovat v Jihlavě a nemine ani Brno. Pečlivě připravená komedie za podpory např. herečky Anny Geislerové má nalákat obrovské davy lidí, jak je vidět, u většiny však zvítězil zdravý rozum, raději se v únorovém podvečeru věnovali rodině. Minář vyzývá k tomu, aby lidé sdělovali na politiky jejich špatné chování, aby totéž sdělovali ve vztahu k premiérovi, případně vládě.

Když se hlouběji zamyslíme, tak tento spolek rozsévá pouze zášť a nenávist. Snaží se rozbít i to, co relativně funguje. Myslím, že každý z nás má zcela jiné starosti než hrát s Minářem jeho prapodivné hry.

Na podzim nás čekají krajské volby. I ti z uskupení Milion chvilek mají možnost postavit kandidátky, vytvořit funkční program a zasadit se o to, aby se lidem žilo lépe. Prý byla v příhraničních regionech postižena kvalita sdílení lidských hodnot. Venkov byl zničen a lidem se tam špatně žije. Je to pravda, kterou si Minář pokroutil k obrazu svému. Nemálo mladých lidí odchází z velkých měst právě na venkov, kde nachází nejen klidnější život, ale i lepší prostředí pro výchovu dětí a v neposlední řadě i lepší možnost soužití se sousedy, kteří se zde opravdu znají a umí si i pomoci.

Je spousta věcí, která dnes čeká na svá řešení. Rozhodně se však nejedná o hledání negativ. Spíše naopak. Lidé by měli hledat spojnice náměty na řešení často složitých situací. Svět dnes řeší koronavirus. Všichni doufáme, že Českou republiku nepostihne tato pohroma. Bojíme se o své rodiny, děti a známé. Mnozí z nás si ve svém životě sáhli až na dno. V poslední době došlo k mírnému zlepšení. Klesla nezaměstnanost, zvýšila se minimální mzda i důchody. Možná by bylo mnohem smysluplnější přemýšlet o tom, jak dosáhnout dalšího rozvoje, zlepšení života obyčejných lidí nežli vyzývat k rozbití současného stavu.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM