Současnost není příhodnou dobou na výmluvy

10. 7. 2020

Máme za sebou omezení chodu celého státu díky koronavirové pandemii. Bohužel, její dopady budou pravděpodobně větší, než se očekávalo. Ekonomové předpovídají propad ekonomiky a také masivní zvýšení nezaměstnanosti. Ministr zdravotnictví by měl vysvětlit současný stav na Karvinsku. Bagatelizování šíření koronaviru je neodpustitelné. Lidé se právem ptají, proč na ně ministerstvo zdravotnictví prakticky zapomnělo. Bylo chybou nepožádat o pomoc např. armádu jako se to dělo jinde. Na Karvinsku je dnes téměř 1 400 případů nákazy. Dnes je to Karvinsko, zítra může tento virus přepadnout i další regiony. Proto je nutné zajistit taková opatření, která by možnou nákazu zachytila v začátcích. Výmluvy typu, že za to mohou horníci, jsou nepravdivé a především neetické. Ministerstvo zdravotnictví svou liknavostí tak zapříčinilo problémy nám všem.

Omezení v rámci cestování do zahraničí a zlehčování situace na Karvinsku působí nadále problémy. Opatření, která nastala v dolech, přišla evidentně pozdě. Jiné společnosti omezily výrobu hned při prvních zjištěních případů nákazy. Je třeba také konstatovat, že důlní společnost dnes vlastní stát. A to by si měl ministr zdravotnictví velmi rychle uvědomit. Problémy, které řešíme i v jiných oblastech, byly způsobeny ve většině případů činností minulých pravicových vlád.

Ženy samoživitelky i rodiny s dětmi postrádají kdysi neuváženě rušené jesle, které v současnosti pracně obnovujeme. A takovýchto případů nesmyslných kroků v jednotlivých krajích naší republiky najdeme, bohužel, velkou spoustu.

KSČM je ve svých názorech konzistentní a je nutné také připomenout, že mnohé body z našeho programu kopírují v současnosti jiné politické subjekty. Jsme rádi, že tak dochází k prosazení toho, co jsme se již dávno snažili projednat a bohužel jsme nebyli vyslyšeni.

V poslední době se však mnoho dobrého skutečně podařilo prosadit. Mám za to, že tento stav pomůže usnadnit nám všem život.

Autor: 
Emil Pernica, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a zastupitel města Blansko