Spěchejme pomalu

12. 11. 2020

Situace se pro mnohé občany stává neúnosnou. Koronavirus fatálně zasáhl do fungování mnoha podnikatelů, rodin i jednotlivců. Řada drobných živnostníků i podnikatelů řeší, co bude dál. Peněžní rezervu, kterou lidé měli, spotřebovali během první vlny pandemie a další úspory většinou nemají. Některé samoživitelky řeší, co dát dětem k jídlu. Šance na zlepšení v dohledné době je velmi malá. O to více nepochopitelné je vyjádření jednoho z představitelů odborů, že krach firem je v pořádku. Pokud firmy zkrachují, zatíží se opět stát a ti, kteří kdysi podnikali, se budou obracet o pomoc právě na státní instituce.

Taková vyjádření politiků jsou opravdu nepochopitelná. Lidé zatížení obavou o svoji existenci a často o svůj život si nezaslouží takováto vyjádření, zvláště ze strany odboráře, který by se jich měl naopak zastat.

Někteří politici i v této době, která je pro nás nesmírně těžká, řeší svoji účast v parlamentních volbách. Samozřejmě tak, že by se rádi umístili na čele kandidátek. Člověk by si myslel, že dnes se představitelé politických uskupení budou starat o to, jak pomoci lidem v této, často neřešitelné, situaci. Měli bychom odložit veškerá dohadování, hádky a spory a sjednotit se v postupu, který bude prospěšný pro občany i naši republiku.

Doufejme, že Senát ČR schválí příspěvek 5 000 korun seniorům a nebude argumentovat nesmyslnými údaji o tom, že se jedná o úplatek. Možná by senátorům prospělo podívat se na statistiky, které hovoří o tom, že denně umírá několik desítek lidí v této pandemii. Jedná se o hrozivé číslo a když si uvědomíme nedostatek lékařů a zdravotního personálu, není situace, zvláště pro starší, příliš pozitivní. Navíc se lidé obávají chodit k lékaři s běžnými chorobami a odkládání návštěv lékaře způsobuje často velké zhoršení jejich zdravotního stavu. Volání po urychleném rozvolnění opatření, které nařídila vláda, nemusí přinést opět nic dobrého. Proto buďme disciplinovaní a dodržujme veškeré pokyny. Chráníme tím sebe, ale i své okolí.

Zpomalení nárůstu případů koronaviru je evidentně důsledkem vyhlášeného nouzového stavu. Proto nejásejme předčasně a snažme se dodržovat všechny hygienické i další pokyny, které směřují k zabránění šíření této pandemie.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM