Sucho je problém dlouhodobý

27. 7. 2020

Zadržení vody v krajině je úkol nejen pro naši generaci, ale i ty budoucí. Pohled na hospodaření s půdou a lesy se evidentně mění. Snažíme se využívat zkušenosti našich předků. Je jasně vidět, že mizí velké lány polí, vracejí se zpět meze i aleje stromů. Také ministerstvo zemědělství změnilo některá pravidla. Naši zemědělci se jimi začínají důsledně řídit. Intenzivně se budují nebo opravují rybníky, obnovují se tůně a mokřady. Koryta toků se vracejí do původního stavu. Pozvolna se také dávají do provozu staré, dříve velmi používané meliorační systémy. Mění se také struktura lesů. V loňském roce bylo vysazeno 111 milionů listnatých stromů. V dalších letech budou naše lesy pestřejší a také odolnější vůči klimatickým vlivům. KSČM má ve svém programu ochranu půdy a tím i zamezení jejího případného prodeje či změnu na stavební parcely. V současné době nelze upřít ministerstvu zemědělství snahu masivně investovat do podpory hospodaření jak s půdou, lesy i vodou. Důležitá jsou opatření proti suchu, která se bezprostředně týkají krajiny a její schopnosti zadržet vodu. Naše krajina se díky těmto krokům opravdu mění. Nejde jen o proklamace, ale jedná se o skutečné kroky, které mohou současný stav zlepšit. Ne vše, co znali naši předkové, bylo špatné. Je třeba skloubit jejich zkušenosti i současné výzkumy a snažit se tak realizovat opatření, jejichž cíl je jasný, zadržení vody v krajině. Je to velmi nutný krok, protože jen tak se dá voda opakovaně využít. Je třeba si uvědomit, že veškerá voda z našeho území odtéká. Pokud se zamyslíme nad současným stavem, je třeba tyto změny brát velmi vážně. Opatření jsou vzájemně propojena a věřme, že i do budoucna budou velmi ucelená a reálná. Jen tak dokážeme zachránit naši krajinu pro budoucí generace.

Autor: 
Ing. Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 54 - Znojmo