T. Lišková: Bezplatné a kvalitní vzdělání na všech stupních škol

12. 8. 2017

Mojí prioritou je podpora rodin. Fungující rodiny jsou základem společnosti. Jedním z faktorů dobře fungující rodiny je kvalitní zaměstnání. Šance na získání vhodného zaměstnání závisí do značné míry na úrovni získaného vzdělání. Proto musí být všechny stupně státních škol bezplatné, aby každé dítě mohlo získat odpovídající vzdělání, a to nezávisle na příjmech rodičů.           

Stát, který neinvestuje do budoucnosti, moc dobré vyhlídky nemá. Je obecně známé, že učitel je u nás nejhůře placený vysokoškolák a v evropském měřítku jsme hluboce pod průměrem. Platy našich učitelů patří dlouhodobě k těm nejnižším vůbec. Je smutné, že ve svém okolí znám pedagogy, kteří tuto profesi nemohou vykonávat, jelikož by finančně nezajistili své rodiny. Mnoho učitelů proto tedy svou profesi opouští nebo jsou nuceni vykonávat ještě další výdělečné činnosti. Tento stav považuji za nepřijatelný. Tím u nás vzniká odliv kvalitních pedagogů, kteří si své uplatnění a zkušenosti odnáší buďto do zahraničí nebo do jiných odvětví, kde jsou lépe, mnohdy i vícenásobně ohodnoceni. To se netýká jenom školství, ale i zdravotnictví a sociálních oblastí. Je třeba se na to podívat i z druhé stránky, kdy kvalitně vystudovaný vysokoškolák, který je zlákán mnohonásobně vyšším platovým ohodnocením, opustí svoji profesi. Investice do něj vložená, ať už ve formě času, peněz, kvalitních učebnic a učitelů, přijde vniveč. Musíme si uvědomit, že školství, potažmo vzdělávání, bude na takové úrovni, jakou dopustíme.

V důsledku nefungujícího systému bohužel klesla prestiž a kvalita vzdělávání. V současné době je maturita samozřejmostí a zájem o učební obory není téměř žádný. Počet vysokoškolských studentů rok od roku vzrůstá. Znamená to, že se stáváme vzdělanější společností nebo je někde chyba? Přijetí studentů na střední a vysoké školy musí být podmíněno dosažením požadované úrovně vědomostí. Bohužel někdy se tyto limity snižují z důvodu nenaplněnosti tříd. Tento stav bude přetrvávat, pokud budou školy dále financované v závislosti na počtu žáků. Velký problém také shledávám v nízké oblibě řemeslných profesí. Pro mládež jsou tyto obory málo populární. Vraťme prestiž tradičnímu řemeslu. Je potřeba reagovat na trh práce a vychovat kvalitní odborníky – instalatéry, elektrikáře, tesaře a další. Využijme statistiky úřadu práce a podpořme obory, které u nás chybí. Neobejdeme se bez promyšleného plánování a spolupráce patřičných institucí.      

Stát je zodpovědný za kvalitu, financování a dostupnost vzdělávání. Kvalitní školství je předpokladem svobodně myslící společnosti. Nekvalitní školství pak začátkem konce takové společnosti. Chceme-li něco změnit, musíme začít právě ve vzdělávacím systému.

Autor: 
Tereza Lišková, kandidátka do PSP ČR za KSČM v Olomouckém kraji
Zdroj: 
Tereza Lišková, kandidátka do PSP ČR za KSČM v Olomouckém kraji