Tep života změnil svůj rytmus

23. 4. 2020

Nová poznání i nečekaná realita je současný stav. Lidé si začali více pomáhat a přehodnotili priority. To vše nám umožňuje zvládat pandemii, která přišla jako blesk z čistého nebe. Přesto však běžný život jde dál. Lidé chodí do práce, řeší rodinné problémy a snaží se nepodlehnout skepsi a obavám, co bude dál.

Obce i města prožívají těžké období. Ani příroda se s námi příliš nemazlí. Podle prognóz se předpokládá velký atak sucha. Má být horší než v letech předchozích.  Do některých obcí na jižní Moravě je nutné dovážet pitnou vodu, lidé s ní musí šetřit. Tolik očekávaný déšť nepřichází. Problém, který tvoří narůstající deficit vody, tak ohrožuje zemědělce, pěstitele i chovatele. Již v loňském roce se zemědělci potýkali s nedostatkem sena, letošní rok může být ještě horší. Je bezesporu nutné obnovit zavlažovací systémy, rybníky a mokřady. Na všech podpůrných projektech je možné počítat s pomocí příslušných resortů ministerstev.

Pro krajské volby v letošním roce má KSČM jako jednu z priorit ochranu nerostného bohatství a voda patří na jedno z prvních míst, včetně navracení jejího vlastnictví do rukou státu, měst a obcí. Jednotný postup a podpora široké veřejnosti bude bezpodmínečně nutná. Pokud chceme věci měnit k lepšímu, je nutná společná práce. Jen nerad ych totiž úrodnou jižní Moravu viděl jako vyprahlou poušť bez života. Voda je životadárná nejen pro nás, ale i pro budoucí pokolení. V tom bychom se mohli shodnout napříč politickým spektrem. Je jistě dosti argumentů, a to velmi pádných, pro urychlené řešení této stěžejní problematiky.

Autor: 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM