Únor

14. 2. 2018

Únor bílý pole sílí. Stará pranostika v tomto roce bohužel svoji předpověď příliš nesplnila. Některé oblasti naší republiky trpí kritickým nedostatkem spodních vod. Jižní Morava tuto situaci řeší dlouhodobě. Ani letošní zima zřejmě hladiny spodních vod v těchto kritických oblastech příliš nezvýší. Vodou je třeba šetřit i nadále. Zemědělci, chovatelé i pěstitelé však vodu potřebují ke své činnosti dnes a denně. Další omezování její spotřeby už nedokáží realizovat. Ministerstvo zemědělství se sice v poslední době snaží poskytovat různé formy kompenzací, jenže to nic nemění na tom, že jsme čím dál tím více odkázáni na dovozy potravin, hlavně pak ovoce a zeleniny. Stát poněkud v minulých letech zapomněl udržovat zavlažovací systémy. Lesy jsou káceny ve větší míře a převážně v nížinách a lépe dostupných oblastech. Opět tak mizí možnost přirozeného zadržování vody v krajině. Změna celkového klimatu přináší horká a suchá léta, která negativně působí na zemědělství. Zásobárna spodních vod není bezedná. Je třeba ji pečlivě chránit před působením různých průmyslových hnojiv, které znatelně zhoršují jejich kvalitu, ale i kvalitu povrchových vod. Mohlo by se lehce přihodit, že další generace budou ochuzeny o naše, kdysi tak rozvinuté zemědělství.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně za KSČM a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR