Věčný boj proti Rusku

20. 6. 2020

Boj proti Rusku se neobjevuje pouze v současnosti, ale na rozdíl od minulosti se dnes objevuje v Don Quijotském stylu. Tento týden si připomínáme dva největší útoky na Rusko, potažmo Sovětský svaz. 24. června 1812 zahájil útok na carské Rusko císař Napoleon a 22. června 1941 zase napadlo Německo Sovětský svaz. V útocích vidíme podobné historické paralely – oba útoky byly spáchány na počátku léta, kvůli tomu, aby se mocnosti vyhnuly zimě. Zde jde vidět i naivita jak Napoleona, tak Hitlera, kteří předpokládali rychlé dobytí Ruského (Sovětského) impéria.

Je nutné připomenout velkou zásluhu Ruska ve vítězství nad Napoleonem a Hitlerem. Díky ruskému vítězství nad francouzskou armádou se v Rakousku-Uhersku a v dalších státech mohla objevit náležitá opozice, která povstala (v podobě Rakouska-Uherska už po několikáté, ale nikdy úspěšně) a oslabila Francii a její državy. Ruská armáda dokázala otočit směr francouzské armády zpět na západ a Napoleona čekala porážka v bitvě u Lipska. Podobnou paralelu vidíme i v podobě druhé světové války, kdy Sovětský svaz dokázal otočit po bitvách u Stalingradu, Leningradu a následně v bitvě u Kurska směr německé armády. V tomto případě Rudá armáda hnala Němce až do Berlína a osvobodila východní Evropu. Dokonce při vypuknutí Slovenského národního povstání Stalin nechal změnit směr Rudé armády, aby Slovákům pomohla. Bohužel, probojování se k našemu území nebylo jednoduché a mnoho vojáků a civilistů přišlo o život. A Praha nám osvobození připomíná takovými způsoby jako je odstranění sochy maršála Koněva nebo nacistickou helmou u památníku vlasovcům v Řeporyjích.

Bez vítězství Ruska v roce 1812 a Sovětského svazu v roce 1945 by Evropa byla v naprosto jiném sestavení a dost možná i bez Slovanů, Židů, homosexuálů atd. V současnosti někteří politici brojí proti Rusku způsobem, který je jak nemorální, tak neoprávněný. Když USA bombardovaly Sýrii, sledovaly hovory svých spojenců nebo vyhlásily obchodní válku Číně, díky které může být zasažená i Česká republika, žádné sankce nenásledovaly. Když na Ukrajině vypukne povstání, které ani Rusko nezpůsobilo, následují tvrdé sankce, které více jak Rusku poškozují naší ekonomiku. Protiruské bojůvky jsou bohužel dnes spíše v módě než v potřebě.

Autor: 
Jan Koros