Vnímejme dění kolem nás

8. 11. 2019

Pomalu a jistě začínáme bilancovat končící rok 2019. Můžeme jej rozdělit na část pracovní a soukromou. Obě tvoří náš život a patří neodmyslitelně k sobě. Po pracovní stránce KSČM dosáhla mnoha úspěchů. Jedná se především o naplňování jednotlivých bodů našeho programu, ale také o nápravu excesů minulých pravicových vlád. Zlepšení postupuje, i když se mnohdy zdá, že pomalými krůčky. Bohužel se rychleji boří, nežli staví. A jaká bude osobní bilance? Záleží na každém z nás, jaký účet vystavíme sami sobě. Neměl by to být soupis jen věcí důležitých pro nás. Dívejme se i kolem sebe, zda právě v našem okolí není někdo, kdo naši pomoc potřebuje. Někdy stačí málo, jen projevit chuť pomoci v osamělosti. Je mnoho seniorů, kteří nemají nikoho a i oni potřebují mít pocit, že jsou užiteční. Je toho hodně, co se od nich můžeme naučit. Mnohdy stačí sednout si nad šálkem čaje a povídat si. Mnohé z jejich zkušeností nám ukážou, co jsem sami dost dobře nepostihli. Zvláště teď, v čase podzimu a zimy, kdy Vánoce klepou na dveře, by nikdo neměl zůstat zcela sám. Stejně tak nezapomínejme na děti v dětských domovech. Být vnímavý ke svému okolí patří k těm lidským vlastnostem, která by nám rozhodně neměly chybět. Zapřemýšlejme tedy nejen o tom, co se dotýká bezprostředně nás, ale i našeho okolí.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR