Vyhnání a odsun

27. 9. 2020

Dne 24.9.2020, proběhlo jednání zastupitelstva našeho města Cheb.  Jak je již dáno protokolem, starosta a místostarostové informují zastupitele, jak pracovali v době od konání předchozího zastupitelstva. Pan místostarosta Plevný nemohl vynechat skutečnost, že se před městskou radnicí setkal se zástupci Panevropské unie, v níž má důležité postavení pan Bernd Posseld, který je zároveň předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení ,jinými slovy Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

K této skutečnosti proběhla především na Facebooku široká diskuse, která neunikla ani mé pozornosti. Ze strany naší  Městské stranické organizace KSČM Cheb  se tomuto tématu hodně věnoval soudruh Hojda, který je i členem zastupitelstva města Chebu. Soudruh Hojda učinil prvotní dotaz na starostu města pana Jalovce a ptal se v jakém postavení přijal pan Plevný delegaci Panevropské unie. Jako oficiální představitel města či soukromá osoba. Pan starosta písemně odpověděl, že pan Plevný k přijetí delegaceRadou města Cheb pověřen nebyl. Tedy vyplývá z toho, že pan Plevný se angažoval jako soukromá osoba. Ale ouha – v záznamu jednání MZ, pan Plevný uvádí, že zástupce Panevropské unie přijal  jako představitel radnice. A že je ochoten se bavit skoro s každým. Bylo by zajímavé, kdyby řekl, s kým se bavit nechce.

Na jednání zastupitelstva učinil soudruh Hojda dotaz, na přijetí pana Posselta. Pan Plevný  na svou obranu  použil dezinformaci, kde uvedl, že zastupitel Hojda se také setkával se sudetskými Němci. Soudruh Hojda snadno vyvrátil tuto dezinformaci a řekl, že se setkal se zástupci Svazu Chebských obci a to s vědomím tehdejšího vedení města.

Vůbec celá obhajoba pana Plevného, za mohutné podpory pana starosty Jalovce, směšovala dva různé pojmy, a to zástupce Sudetoněmeckého landsmanšavtu  a sudetské Němce. Celá záležitost pak vyzněla v obhajobu pana Posselta – jaký to slušný člověk. A pan starosta neváhal přečíst i část jeho projevu. Kde pan Posselt použil slovo vyhnání sudetských Němců. Ale sudetští Němci byli odsunuti na základě rozhodnutí vítězných mocností. Že by se pan Posselt spletl a nebo neuznává rozhodnutí vítězných mocností – to asi ne, vždyť je to slušný člověk – tedy podle pana starosty a pana Plevného.

Nutno se také zmínit, že Sudetoněmecký landsmanšaft vypustil ze svých stanov nároky na vrácení majetku a návrat do staré vlasti. To je fakt. Ale a zase je tu to slůvko ale. Panevropská unie má ve svých stanovách zakotveno právo na vlast a jak sama říká, má blízko k vyhnaneckým organizacím, pravicově- konzervativním sdružením. A ejhle opět předseda Panevropské unie – pan Bernd Posselt.

V bloku pro občany, zazněl názor, proč komunisté pořád štvou proti sudetským Němcům. Není mi úplně jasné, jak to pan občan myslel ale je jasně patrné, jak i díky vrcholným představitelům naší radnice, se mění mínění některých občanů.

Ještě jednou říkám a to zcela zodpovědně – proti německým občanům, kteří sami sebe nazývají Sudetští Němci, nemám ani to nejmenší. Vždyť je pravdou, že mezi nimi byli a jsou (již v nové generaci) i osoby mě názorově blízké – komunisté a sociální demokraté. Mám však výhrady proti těm, kteří se sdružují v reakčních spolcích a svůj skutečný záměr všemožně zakrývají. Třeba i hraním si se slovíčky vyhnání a odsun.

Smutné na celé věci je, že na zastupitelstvu celá obhajoba pana Posselta proběhla v době, kdy si i Česká televize připomněla vyhnání Čechů z pohraničí po zabrání Sudet Hitlerem. Česká televize si připomněla i 100 zavražděných Čechů Freikorpsem. Byli zavražděni jen proto, že bránili české pohraničí. A ti členové Freikorpsu, kteří válku přežili,  se pak sdružili ponejvíce v Sudetoněmeckém landsmanšaftu.

Co na závěr: Hnědne nám, naše Chebska radnice, hnědne.

Autor: 
Jan Votruba, předseda MěV KSČM Cheb