Z. Ondráček: Odměny na vnitru

30. 7. 2015

V minulých dnech byly zveřejněny odměny, která rozdala vláda v prvním pololetí tohoto roku. Nejštědřejší ke svým podřízeným byl ministr vnitra Milan Chovanec, který rozdal odměny za více jak 41 mil. korun. Ministerstvo vnitra je velké ministerstvo se širokou agendou a mnoho úředníků si odměnu jistě zaslouží.

Ministr by však neměl být štědrý jen k úředníkům, ale více pozornosti by měl věnovat také příslušníkům, a to ať již těm stále sloužícím nebo i těm, kteří aktivní službu již ukončili. Ti druzí v současné době vedou několik soudních řízení o zrušení nemorálního zdanění jejich výsluh. Cítí se poškozeni tím, že oni svoji službu státu splnili a Kalousek je za to následně „odměnil“ zdaněním. Společně s vojáky proto sbírají podpisy pod petici, kterou na podzim předloží do Poslanecké sněmovny. 

Pro sloužící příslušníky je sice již nyní avizované 3% navýšení platů pro rok 2016, ale ve skutečnosti nejde o navýšení, ale jen o vrácení toho, co jim bylo Nečasovo-Kalouskovou vládou sebráno v roce 2010. Ani tak nebudou jejich platy v takové reálné výši jako v roce 2009 protože chybí valorizace za 6 let. Vláda již dříve také schválila navýšení počtu policistů o 4 tisíce, které mělo být rozloženo na dobu 4 let, ale již nyní se ví, že v příštím roce možná, a to zdůrazňuji možná, bude přijato nových jen 800. Na více ministr peníze prostě nedokázal získat. Abych neodradil případné zájemce o službu, nebudu raději ani zmiňovat jaký je nástupní plat policisty. Já osobně bych dnes však raději volil službu státního úředníka. Pevná pracovní doba, pěkně v teple se všemi sociálními jistotami. 

Další peníze, a to již letos na podzim, bude ministerstvo potřebovat v souvislosti s nelegální migrací, kdy k nám dorazí ta nejpočetnější vlna migrantů z jihu. Buď ji zvládnou policie a ministerstvo vnitra nebo nastane ten horší scénář, že se začne radikalizovat společnost. Buď jak buď, vláda bude příslušníky potřebovat a čím dříve si to uvědomí a začne se k nim podle toho i chovat, tím lépe.

Autor: 
Zdeněk Ondráček, poslanec, předseda podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a SBS
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM