Z. Ondráček: Přichází novodobé stěhování národů?

24. 6. 2015

Za stěhování národů považujeme rozsáhlou migraci obyvatelstva. Tu hlavní zažila Evropa od 4. do 7. století a jak mnozí víme, součástí bylo rovněž stěhování slovanských kmenů a postupné budování říše, kterou dnes známe jako Česká republika. Domnívám se, že současná Evropa se nyní potýká s druhým stěhováním národů. Podle údajů Eurostatu jen v loňském roce požádalo o azyl 626 tisíc lidí.

V České republice to bylo 1156 žadatelů a v tomto roce tato čísla strmě narůstají. Situace se vymyká kontrole a některé jižní státy vyhrožují »přeposíláním« tisíců migrantů. Jaké je zde nebezpečí, ví každý, kdo někdy prošel letištní kontrolou, kde jsou schopni kvůli lahvičce s parfémem rozbít kufr, vzít vás na pohovor a téměř svléknout do naha. Tito migranti často nemají ani cestovní doklad, nevíme, co jsou zač, s jakým úmyslem do Evropy přicházejí, ale ani jaké mají třeba nemoci. Otázek je mnoho, ale odpovědí mnohem méně. Dokáže se Evropa, potažmo Česká republika s takovým počtem uprchlíků vyrovnat? Osobně se domnívám, že nyní nikoliv. Evropská kultura, včetně pravidel občanského života, která se zde vyvíjí více než 1000 let, je pro drtivou většinu migrantů něco zcela odlišného, něco, co nehodlají přijmout a akceptovat a ani se tím netají. Z jižních členských zemí EU se objevují zprávy, které jsou velmi varovné. Migranti ze Súdánu, Eritreje, Sýrie a Libye na těchto územích kradou, znásilňují, ale i vyhrožují likvidací celých národů. Naštěstí nad námi všemi bdí Brusel a jeho administrativa. Ta přispěchala se spásným řešením. Evropská komise totiž došla k názoru, že problém vysoké zločinnosti způsobené pachateli z řad migrantů se dá vyřešit jejich »přerozdělením« pomocí povinných kvót do zatím tímto typem zločinnosti nepostiženým zemím. Jsem proto velmi rád, že premiér i ministr vnitra se k »bruselským kvótám« staví negativně, avšak myslím si, že je otázkou času, kdy bude něco za něco. Jinak řečeno »bruselštinou« - chcete dotace? Tak tady máte 2 a více tisíc imigrantů. Jak se zachová naše vláda pak? Uvidíme, a možná to bude záležet na nás všech. 

A kdo to k nám vlastně přichází? Většina z nich pochází převážně z chudých afrických zemí, víru mají převážně muslimskou, křesťanství či ateismus má zanedbatelné procento z nich a podíváme-li se na sociální skladbu migrantů, uvidíme převážně statné mladé muže, počet žen a dětí je o mnoho menší. Důvody pro tuto migraci jsou různé, ale jistě převažují důvody sociálně ekonomické. Paradoxně ekonomické důvody lze najít také u podnikavců, kteří se snaží na migrantech a utečencích vydělat a za »převoz« do Evropy si nechají tvrdě platit. Z těchto peněz zřejmě také vznikla jakási příručka pro imigranty, jak se mají v Evropě chovat a co udělat pro to, aby dostali azyl. Tato příručka je dostupná na webu a je dostupná v několika jazycích. Obsahují takové rady, jako nemějte u sebe mince z jiných zemí, v Rakousku pozor na policii, Slovensku se vyhněte, tam dbají na státní bezpečnost atd. 

Vraťme se k začátku tohoto článku, migrace provází lidstvo od nepaměti. Avšak nesmíme zapomenout, že velké migrační vlny s sebou vždy přinesly jedno velké nebezpečí a to válku. Ať již to byly markomanské války ve 2.-3. století, hunské války, války při invazi Anglů a Sasů do Británie, války proti kočovným Avarům či válka Severu proti Jihu v USA. Vše bylo spojeno právě s velkou migrací, což by v současném geopolitickém napětí ve světě mohlo být tou pomyslnou rozbuškou. Osobně doufám, že tomu tak nebude a najde se nějaké optimální ale také rychlé řešení této krize.

Autor: 
Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM