Zatracované plánování

7. 10. 2019

V rámci projednávání státního rozpočtu na příští rok bych rád zdůraznil jednu zcela zásadní věc, a tou je plánování. S tím je zatím docela potíž, protože slovo plánování se po roce 1990 stalo slovem "nevhodným", pokud se mám vyjádřit slušně. Po velkých problémech období 90. let s jeho balíčky až batohy, došlo ke shodě, že se bude vypracovávat alespoň tříletý rozpočtový výhled, ale to je podle (nejen) mne málo. I když jsem rád, že se podařilo v rámci navrhovaného rozpočtu prosadit některé konkrétní požadavky KSČM,, jako je například opětovné navýšení důchodů, navýšení rodičovského příspěvku či platů učitelů, není to vše. KSČM trvala na tom, aby vláda také více investovala, prosazovali jsme investování do sociální oblasti, ale také například do oblasti zdravotnictví, školství, dopravy atd. To ale není vše, na druhou stranu bychom byli rádi, kdybychom "nežili" a nepracovali jen z roku na rok. Jednotlivá ministerstva by měla již konečně předložit jasný návrh strategického plánu. Když píšu strategického, tak je to pravdu na delší dobu, než jen na tři nebo pět let. Musíme mít představu jak dál!? Jedině s jasnou strategií a podrobně rozpracovaným střednědobým výhledem můžeme například ustát i předpokládanou blížící se finanční krizi. Investovat bez jakékoliv strategie, bez žádného střednědobého plánu, je neefektivní.  Vláda by měla veřejnosti představit, jaké má plány do budoucna a zároveň by ministři měli navrhnout taková systémová opatření, která zefektivní práci jednotlivých rezortů a přinesou vyšší úspory. Lidé si totiž zaslouží vědět, kam směřujeme a jaké jsou plány už i té současné vlády. Bez jasného plánu se nikam neposuneme…

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM